ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Udostępnienie danych osobowychDrukuj informacjęSprawa: Udostępnienie danych osobowych

Szczegóły informacji

Udostępnienie danych osobowych

Wydział: Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2009-12-17 08:58:07

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, w przypadkach wymagających wyjaśnienia do 1 miesiąca.

Osoba kontaktowa

Lidia Tuszyńska

Miejsce załatwienia

bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa, Fijewo nr 73, 14-260 Lubawa, blok A, parter, pok. 1, lub
- na stanowisku d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych, blok B, I piętro, pok. 22, tel. (089) 645-54-36

Telefon kontaktowy

(089) 645-54-36

Adres e-mail

ewid@gminalubawa.pl

Sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, w przypadkach wymagających wyjaśnienia do 1 miesiąca.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko d/s Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, tel. (089) 645-54-36, pok. Nr 22.

Wymagane Dokumenty

1.Wypełniony wniosek o udostępnienie danych osobowych
2.Uwiarygodnienie interesu prawnego lub faktycznego uzyskania danych (żądanie sądu lub innej instytucji, inna uwiarygodniona potrzeba…)
3.Potwierdzenie wpłaty za udostępnienie danych- w przypadku gdy osoba ubiega się o udostępnienie danych osobowo - adresowych osób drugich powinna przedłożyć do wglądu:
• pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie upoważniające do udostępnienia danych osobowo – adresowych w imieniu osób drugich
Osoba ubiegająca się o udostępnienie danych osobowo – adresowych osób drugich jest zobowiązana wskazać przepis prawny na podstawie którego jest upoważniona do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby.
Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa, należy wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączyć dokument z którego wynika obowiązek wskazania danych osobowo – adresowych / np. wezwanie sądowe, postanowienia lub decyzje innych organów/.

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w zbiorze eldunkowym, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbiorze pesel wynosi 31 zł (od jednej osoby). Opłata może być:
- uiszczona na konto Urzędu Gminy Lubawa:
Bank BGŻ oddział w Lubawie:
37 2030 0045 1110 0000 0045 2720
- w kasie Urzędu Gminy Lubawa, Fijewo nr 73, (blok A, I piętro, pok. 9-10; godziny otwarcia – poniedziałek 9.00-16.00; wtorek-piątek 8.00-14.00).
Potwierdzenie dokonania wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
- § 1 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 19.11.2008 r. (Dz. U. nr 207, poz. 1298)
- ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635)
- Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa dnia 14.06.1960 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Bulińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Tuszyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-15 12:28:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Pawłowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-17 08:58:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Zieliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-15 12:53:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2150 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony