ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na wniosek przedsiębiorcyDrukuj informacjęSprawa: Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na wniosek przedsiębiorcy

Szczegóły informacji

Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na wniosek przedsiębiorcy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Ogłoszono dnia: 2014-04-25 09:31:27

Termin załatwienia

Wykreślenie wpisu jest dokonane w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Osoba kontaktowa

Joanna Chrobak

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko d/s działalności gospodarczej
 tel. (089) 645-54-60, pok. Nr 23.

Telefon kontaktowy

(089) 645-54-60

Adres e-mail

edg@gminalubawa.pl

Sposób załatwienia

• Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
• Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej

Wniosek o wykreślenie z rejestru powinien zawierać:

• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
• numer identyfikacji podatkowej NIP,
• numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
• numer rejestrowy (numer wpisu).

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko ds. działalności gospodarczej,
tel. (089) 645-54-60, pok. Nr 23.

Wymagane Dokumenty

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru: 17 PLN.
2. Opłata skarbowa w przypadku złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17 PLN.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub
bezpośrednio w kasie urzędu.

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Druk do pobraniaWniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej (do pobrania załącznik)

Czas realizacji

Wykreślenie wpisu jest dokonane w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Opłaty

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej

Opłacie podlega wydanie zaświadczenia o wykreślenie z rejestru - opłata skarbowa w wysokości 17 zł,
termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku o wydanie zaświadczenia.

Uwagi

Zgodnie z art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013r. poz.1399 ze zm.), w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu
odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne jest zobowiązany złożyć do Wójta
Gminy wniosek o wykreślenie z rejestru, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania
tej działalności.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze. zm.).
2.Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.)
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 ze zm.).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony