ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek o wpis/zmianę/wykreślenie/zawieszenie/wznowienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczejDrukuj informacjęSprawa: Wniosek o wpis/zmianę/wykreślenie/zawieszenie/wznowienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Szczegóły informacji

Wniosek o wpis/zmianę/wykreślenie/zawieszenie/wznowienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Ogłoszono dnia: 2011-06-30 11:10:19

Termin załatwienia

do czasu wersyfikacji przez Ministerstwo Gospodarki

Osoba kontaktowa

Joanna Chrobak

Miejsce załatwienia

Ministerstwo Gospodarki – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Rejestracja na stronie: CEIDG

Telefon kontaktowy

(089) 6455460

Adres e-mail

edg@gminalubawa.pl

Sposób załatwienia

1.Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza
   elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji
   Publicznej
ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem
   elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny
   CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej
   potwierdzenie złożenia wniosku.


2.Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu zgodnym z
   formularzem, o którym mowa pkt 1, w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie
   gminy:

1) osobiście albo
2) wysłany listem poleconym z poświadczonym notarialnie podpisem przedsiębiorcy.

3.Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, o którym
   mowa w ust. 2 pkt 1, i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie
   wniosku.
4.Organ gminy przekształca wniosek, o którym mowa w ust. 2, na formę dokumentu
   elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym
   za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych
   w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym
   profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje podpisem osobistym, o którym
   mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo podpisuje w inny sposób akceptowany
   przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację
   osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie
   później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Miejsce odbioru

Wydruk ze strony CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja
                                                          o Działalności Gospodarczej

Czas realizacji

do czasu wersyfikacji przez Ministerstwo Gospodarki

Opłaty

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat na podstawie art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zmianami).

Uwagi


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zmianami).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Chrobak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Chrobak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-29 10:08:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Pawłowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-30 11:10:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Pawłowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-02 10:39:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2140 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony