ˆ

Ochrona danych osobowych

Szczegóły informacji

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-05-25 13:17:05 przez Łukasz Zieliński

Akapit nr - brak tytułu

Administrator - Wójt Gminy Lubawa informuje, że na inspektora ochrony danych wyznaczył Panią Klaudię Gzinka,
z którym może się Pani/Pan skontaktować mailowo na adres
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.