ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/201/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
XXIX/201/21
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/200/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr aktu prawnego
XXIX/200/21
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/199/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
XXIX/199/21
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/198/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
XXIX/198/21
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/197/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubawa na lata 2021-2036”
Nr aktu prawnego
XXIX/197/21
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/196/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubawa na lata 2021-2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Nr aktu prawnego
XXIX/196/21
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/195/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
XXIX/195/21
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/194/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXIX/194/21
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/193/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029
Nr aktu prawnego
XXIX/193/21
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/192/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa ma rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/192/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji