ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2641
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/93/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Nr aktu prawnego
XVI/93/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2642
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/92/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Nr aktu prawnego
XVI/92/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2643
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/91/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2007.
Nr aktu prawnego
XVI/91/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2644
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/90/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie Programu aktywności lokalnej na 2008 rok "Aktywna rodzina"
Nr aktu prawnego
XV/90/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2645
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/89/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"
Nr aktu prawnego
XV/89/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2646
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/88/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie sprzedaży lokali.
Nr aktu prawnego
XV/88/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2647
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/87/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XV/87/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2648
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/86/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania publicznego korekta zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 537 w m. Złotowo.
Nr aktu prawnego
XV/86/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2649
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/85/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Nr aktu prawnego
XV/85/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2650
Data podjęcia
2008-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/84/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Łążyn.
Nr aktu prawnego
XIV/84/08
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji