Przebudowa drogi gminnej Nr 147021N w m... (archiwalna wersja informacji) - Aktualne zamówienia publiczne - Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej Nr 147021N w m. Łążyn – post. II

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi gminnej Nr 147021N w m. Łążyn – post. II

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Lubawa

Finansowanie: Środki zewnętrzne + Środki własne

Nr UZP: 592847-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-08-08 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-08-08 09:30:00

Ogłoszono dnia: 2018-07-20 przez Łukasz Zieliński

Treść:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45.23.31.20-6
3. Zamówienie polega na przebudowie drogi gminnej Nr 147021N w m. Łążyn.
4. W zakres realizacji zamówienia wchodzą:
4.1 roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne,
4.2 wykonanie chodnika z kostki betonowej.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do niniejszej SIWZ.
6. Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca.
7. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami/zgłoszeniami na budowę, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
8. UWAGA: Zakres robót będących przedmiotem zamówienia został ograniczony w stosunku do opracowań technicznych będących załącznikami do niniejszej SIWZ. W związku z powyższym wszelkie roboty należy wycenić w oparciu o przedmiary robót.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu