Zakup urządzeń do oczyszczania... (archiwalna wersja informacji) - Aktualne zamówienia publiczne - Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych

Szczegóły informacji

Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Lubawa

Termin składania ofert / wniosków: 2018-05-23 09:00:00

Treść:

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 39.35.00.00-0
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowych oczyszczalni ścieków).
2. Opis techniczny jednej przydomowej oczyszczalni ścieków – małej:
a) osadnik oczyszczalni ścieków z przegrodą – 2 m3 – 1 kpl
Osadniki powinny być wykonane jako zbiorniki monolityczne z polietylenu wysokiej gęstości PEHD formowanego metodą rozdmuchu lub inną metodą wykonania zbiornika w tej samej klasie jakości zapewniającą tym samym nieprzepuszczalność wody, odporność mechaniczną na obciążenie gruntem, dekompresję, uderzenia i odporność na substancje agresywne w ściekach, na zmiany temperatury oraz pełną stabilność w gruncie. Muszą być wyposażone w filtr doczyszczający gwarantujący zatrzymanie zawiesin. Osadnik musi posiadać minimum częściowy podział na komory dla wyeliminowania mieszania ścieków w okolicy filtra, oraz łatwo dostępne włazy z pokrywami zapewniającymi szczelność dla wyeliminowania wydostawania się gazów fermentacyjnych (pokrywa z uszczelką gumową na wlocie i wylocie ścieków), oraz oddzielny króciec do wentylacji wysokiej. Konstrukcja osadnika gnilnego powinna umożliwiać podłączenie przewodu wentylacji wysokiej. Osadniki gnilne powinny spełniać wymagania Polskiej Normy przenoszącej normę europejską PN-EN 12566-1, oraz posiadać certyfikat europejski CE. Jakość urządzeń oczyszczalni powinna być objęta min. 10-letnią gwarancją producenta na elementy z polietylenu, natomiast pozostałe elementy oczyszczalni (studzienki itp.) aprobatę techniczną wydaną przez IOŚ.
b) rury drenażowe (min. 48,0 m), z geowłókniną, studnią rozdzielczą (wysokość całkowita studzienki od 40 cm wzwyż) i zamykającą
Drenaż rozsączający przewidziano z rur PVC. Należy zastosować rury PVC o średnicy Dn od 110 mm do 125 mm, o grubości ścianek od 3,2 mm wzwyż, łączone bez uszczelki gumowej. W drenach muszą być wykonane poprzeczne lub inne nacięcia zmiennej wysokości (powodującej równomierne rozsączanie na całej długości drenu).
3. Opis techniczny jednej przydomowej oczyszczalni ścieków – dużej:
a) osadnik oczyszczalni ścieków z przegrodą – 3 m3 – 1 kpl
Osadniki powinny być wykonane jako zbiorniki monolityczne z polietylenu wysokiej gęstości PEHD formowanego metodą rozdmuchu lub inną metodą wykonania zbiornika w tej samej klasie jakości zapewniającą tym samym nieprzepuszczalność wody, odporność mechaniczną na obciążenie gruntem, dekompresję, uderzenia i odporność na substancje agresywne w ściekach, na zmiany temperatury oraz pełną stabilność w gruncie. Muszą być wyposażone w filtr doczyszczający gwarantujący zatrzymanie zawiesin. Osadnik musi posiadać minimum częściowy podział na komory dla wyeliminowania mieszania ścieków w okolicy filtra, oraz łatwo dostępne włazy z pokrywami zapewniającymi szczelność dla wyeliminowania wydostawania się gazów fermentacyjnych (pokrywa z uszczelką gumową na wlocie i wylocie ścieków), oraz oddzielny króciec do wentylacji wysokiej. Konstrukcja osadnika gnilnego powinna umożliwiać podłączenie przewodu wentylacji wysokiej. Osadniki gnilne powinny spełniać wymagania Polskiej Normy przenoszącej normę europejską PN-EN 12566-1, oraz posiadać certyfikat europejski CE. Jakość urządzeń oczyszczalni powinna być objęta min. 10-letnią gwarancją producenta na elementy z polietylenu, natomiast pozostałe elementy oczyszczalni (studzienki itp.) aprobatę techniczną wydaną przez IOŚ.
b) rury drenażowe (min. 60,0 m), z geowłókniną, studnią rozdzielczą (wysokość całkowita studzienki od 40 cm wzwyż) i zamykającą.
Drenaż rozsączający przewidziano z rur PVC. Należy zastosować rury PVC o średnicy Dn od 110 mm do 125 mm, o grubości ścianek od 3,2 mm wzwyż, łączone bez uszczelki gumowej. W drenach muszą być wykonane poprzeczne lub inne nacięcia zmiennej wysokości (powodującej równomierne rozsączanie na całej długości drenu).
4. Przewiduje się że zamówienie obejmie dostawę:
a) 42 sztuk (czterdzieści dwie sztuki) małych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
b) 11 sztuk (jedenaście sztuk) dużych przydomowych oczyszczalni ścieków.
5. Ilość i termin dostawy ustalana będzie na podstawie doraźnych zamówień (partiami) w okresie od zawarcia umowy do 31 października 2018 roku, z tym że termin dostawy powinien rozpocząć się w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania ilości, o której mowa
w pkt 4. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze względem Zamawiającego.
7. Przydomowe oczyszczalnie ścieków należy dostarczyć na parking przy Urzędzie Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa.
8. Do postępowania dopuszczone zostaną urządzenia równoważne, które spełniają określoną w Rozeznaniu rynku normę i posiadają certyfikat CE.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu