Budowa sali gimnastycznej wraz z... (archiwalna wersja informacji) - Aktualne zamówienia publiczne - Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne – SP w Tuszewie

Szczegóły informacji

Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne – SP w Tuszewie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Lubawa

Finansowanie: Środki zewnętrzne + Środki własne

Nr UZP: 546624-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-05-11 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-05-11 09:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-04-17 przez Łukasz Zieliński

Treść:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45000000-7, CPV 45111200-0, CPV 45233320-8, CPV 45233340-4, CPV 45233220-7, CPV 45233161-5, CPV 45112710-5, CPV 45214200-2, CPV 45214210-5, CPV 45233300-2, CPV 45262300-4, CPV 45262310-7, CPV 45262311-4, CPV 45262100-2, CPV 45262500-6, CPV 45261100-5, CPV 45262400-5, CPV 45261200-6, CPV 45261320-3, CPV 45261410-1, CPV 45320000-6, CPV 45421000-4, CPV 45421146-9, CPV 45410000-4, CPV 45261211-6, CPV 45440000-3, CPV 45223100-7, CPV 45310000-3, CPV 45232130-2, CPV 45231300-8, CPV 45332200-5, CPV 45332300-6, CPV 45331100-7, CPV 45331210-1, CPV 45212222-8
3. Zamówienie polega na budowie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne – SP w Tuszewie.
4. W zakres realizacji zamówienia wchodzą:
4.1 Budowa sali gimnastycznej przy SP w Tuszewie
4.1.1 Roboty rozbiórkowe,
4.1.2 Roboty ziemne,
4.1.3 Wykonanie drogi wewnętrznej,
4.1.4 Wykonanie chodników,
4.1.5 Wykonanie opaski izolacyjnej,
4.1.6 Odtworzenie chodników,
4.1.7 Odtworzenie terenów zielonych,
4.1.8 Roboty w budynku szkoły,
4.1.9 Budowa sali gimnastycznej,
4.1.10 Wykonanie sieci wodociągowej,
4.1.11 Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej,
4.1.12 Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej,
4.1.13 Wykonanie instalacji wodociągowej,
4.1.14 Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
4.1.15 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i rozbudowa kotłowni,
4.1.16 Wykonanie instalacji wentylacyjnej,
4.1.17 Wykonanie rozdzielnicy i zasilania,
4.1.18 Wykonanie oświetlenia,
4.1.19 Instalacja gniazd,
4.1.20 Wykonanie sieci dedykowanej,
4.1.21 Wykonanie instalacji odgromowej.
4.2 Wyposażenie sali gimnastycznej przy SP w Tuszewie
4.2.1 Dostawa wyposażenia sali gimnastycznej.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do niniejszej SIWZ.
6. Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca.
7. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami/zgłoszeniami na budowę, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu