ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa

Szczegóły informacji

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Lubawa

Termin składania ofert / wniosków: 2018-03-20 12:00:00

Treść:

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 90.65.00.00-8
1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z ok. 77 nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubawa.
2. Zakres zadania obejmuje zbieranie, transport (tj. zabezpieczenie i przekazanie azbestu na składowisko wyrobów niebezpiecznych) i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest ok. 205,816 Mg.
3. Utylizacja wyrobów zawierających azbest winna odbywać się na składowisku odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
4. Wykonawca winien prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów określonych w art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973).
5. Przed przystąpieniem do demontażu Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu prac w uzgodnieniu z właścicielami posesji na których wykonywana będzie usługa i przedłożenie go Zamawiającemu.
6. Wykonawca winien dokonać zgłoszenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu inspektorowi pracy, inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
UWAGA: Planowana ilość do usunięcia wyrobów zawierających azbest może ulec pomniejszeniu jeżeli właściciele budynków odstąpią od realizacji zadania.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu