ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej Nr 147020N w m. Prątnica oraz drogi gminnej Nr 147021N w m. Łążyn

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi gminnej Nr 147020N w m. Prątnica oraz drogi gminnej Nr 147021N w m. Łążyn

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Lubawa

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 515422-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-02-22 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-02-22 11:00:00

Ogłoszono dnia: 2018-02-07 przez Łukasz Zieliński

Treść:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45.23.31.20-6
3. Zamówienie polega na przebudowie drogi gminnej Nr 147020N w m. Prątnica oraz drogi gminnej Nr 147021N w m. Łążyn.
4. W zakres realizacji zamówienia wchodzą:
4.1 Na drodze gminnej Nr 147020N w m. Prątnica:
4.1.1 roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne,
4.1.2 wykonanie przepustów,
4.1.3 poszerzenie jezdni asfaltowej plus nowy odcinek,
4.1.4 wykonanie jezdni asfaltowej,
4.1.5 wykonanie chodników z kostki betonowej,
4.1.6 wykonanie zjazdów na posesję z kostki betonowej,
4.1.7 roboty wykończeniowe.
4.2 Na drodze gminnej Nr 147021N w m. Łążyn:
4.2.1 roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne,
4.2.2 poszerzenie jezdni asfaltowej plus nowy odcinek,
4.2.3 wykonanie jezdni asfaltowej,
4.2.4 wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej,
4.2.5 roboty wykończeniowe.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do niniejszej SIWZ.
6. Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca.
7. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami/zgłoszeniami na budowę, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
8. UWAGA: Zakres robót będących przedmiotem zamówienia został ograniczony w stosunku do opracowań technicznych będących załącznikami do niniejszej SIWZ:
8.1 Na drodze gminnej w m. Prątnica: wyłączono m.in. wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz oznakowaniem, wyłączono oznakowanie zatoki autobusowej, ograniczono zakres robót na drodze do 500m.
8.2 Na drodze gminnej w m. Łążyn: wyłączono m.in. wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz oznakowaniem, wyłączono wykonanie peronu wraz z oznakowaniem miejsca postojowego dla autobusu.
8.3 W związku z powyższym wszelkie roboty należy wycenić w oparciu o przedmiary robót.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu