ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej Omule – Szczepankowo Nr 147026N w msc. Omule

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi gminnej Omule – Szczepankowo Nr 147026N w msc. Omule

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Lubawa

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 515372-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-02-22 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-02-22 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2018-02-07 przez Łukasz Zieliński

Treść:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45.23.31.20-6
3. Zamówienie polega na przebudowie drogi gminnej Omule – Szczepankowo Nr 147026N w msc. Omule.
4. W zakres zamówienia wchodzą m.in.:
4.1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne
4.2 Wykonanie przepustów
4.3 Poszerzenie jezdni asfaltowej plus nowy odcinek
4.4 Wykonanie jezdni asfaltowej
4.5 Wykonanie chodników z kostki betonowej
4.6 Wykonanie zjazdów na posesję z kostki betonowej
4.7 Roboty wykończeniowe.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do niniejszej SIWZ.
6. Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca.
7. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami/zgłoszeniami na budowę, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
8. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Omule-Szczepankowo Nr 147026N w msc. Omule”.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu