ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych

Szczegóły informacji

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Lubawa

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 596694-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-10-12 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-10-12 09:30:00

Ogłoszono dnia: 2017-10-03 przez Łukasz Zieliński

Treść:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi.
2. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 90.62.00.00-9
3. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia jest wykonanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Lubawa, oddzielnie dla każdego zadania według zamówień Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Części zamówienia opisane zostały w pkt 19 SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza następujący sprzęt:
a) ciągniki o mocy 90 KM (66,19 KW) i więcej z napędem na dwie osie, uzbrojone w pług odśnieżny,
b) koparko – ładowarki o mocy 90 KM (66,19 KW) i więcej z napędem na dwie osie, uzbrojone w pług odśnieżny.
6. Wykazany przez Wykonawcę sprzęt nie może powtarzać się w poszczególnych częściach wymienionych w pkt 19 SIWZ, na które Wykonawca składa ofertę.
7. Sprzęt pracujący powinien być wyposażony w telefon, łańcuchy na koła oraz linkę holowniczą lub hol sztywny.
8. Sprzęt na okres umowy powinien być sprawny technicznie – zarejestrowany (jeżeli odrębne przepisy wymagają rejestracji) i ubezpieczony OC.
9. Awaria sprzętu natychmiast powinna być zgłaszana Zamawiającemu i może występować do 1 doby, po tym terminie Wykonawca powinien zapewnić zastępstwo.
10. Sprzęt winien być przygotowany i gotowy do pracy od dnia zawarcia umowy.
11. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu aby mógł rozpocząć pracę w oferowanym obwodzie w ciągu 0,5 godziny od chwili zgłoszenia.
12. Sprzęt powinien być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny barwy żółtej.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu