ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-10-06 2017-10-23 09:00:00 Przebudowa drogi gminnej Nr 147008N w msc. Targowisko Górne ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 406.7 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 60.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 41.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 51 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 274.8 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 5.3 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 1.7 MiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 8.2 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 90.2 KiB)
2 2017-01-25 2017-12-31 23:59:00 Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa ogłoszony
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa (PDF, 209.2 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu