ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-09-26 2017-10-11 09:00:00 Wykonanie centralnego ogrzewania wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie – post. II unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 393.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 62 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 51 KiB)
 • Projekt umowy - część 1 (PDF, 262.3 KiB)
 • Projekt umowy - część 2 (PDF, 270 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 7.7 MiB)
 • Przedmiar robót - branża architektoniczno-konstrukcyjna (PDF, 84.2 KiB)
 • Przedmiar robót - sanitarna (PDF, 101.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 118.1 KiB)
2 2017-09-07 2017-09-22 09:00:00 Wykonanie centralnego ogrzewania w: świetlicy wiejskiej w Gutowie, remizo-świetlicy w miejsc. Kazanice oraz świetlicy wiejskiej w Rumienicy unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 410 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 80.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 51 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 274.6 KiB)
 • Projekt budowlany - c.o. w świetlicy wiejskiej w Gutowie (PDF, 3.3 MiB)
 • Przedmiar robót - c.o. w świetlicy wiejskiej w Gutowie (PDF, 51.5 KiB)
 • Projekt budowlany - c.o. w remizo-świetlicy w miejsc. Kazanice (PDF, 4.2 MiB)
 • Przedmiar robót - c.o. w remizo-świetlicy w miejsc. Kazanice (PDF, 48.8 KiB)
 • Projekt budowlany - c.o. w świetlicy wiejskiej w Rumienicy (PDF, 2.8 MiB)
 • Przedmiar robót - c.o. w świetlicy wiejskiej w Rumienicy (PDF, 51.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 118.1 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu