ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-17 2018-05-11 09:00:00 Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne – SP w Tuszewie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 582.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 418.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 69.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 53 KiB)
 • Projekt umowy dla części nr 1 (PDF, 277 KiB)
 • Projekt umowy dla części nr 2 (PDF, 180.6 KiB)
 • Opinia geotechniczna (PDF, 8.4 MiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 7 MiB)
 • Projekt architektoniczno-budowlany (PDF, 9.1 MiB)
 • Projekt architektoniczno-budowlany – branża konstrukcyjna (PDF, 8.2 MiB)
 • Projekt architektoniczno-budowlany – branża elektryczna (PDF, 2.4 MiB)
 • Projekt architektoniczno-budowlany – branża sanitarna (PDF, 9.1 MiB)
 • Przedmiar robót – branża architektoniczna (PDF, 44.5 KiB)
 • Przedmiar robót – branża architektoniczna-konstrukcyjna (PDF, 97.2 KiB)
 • Przedmiar robót – branża elektryczna (PDF, 75.9 KiB)
 • Przedmiar robót – branża sanitarna (PDF, 176.7 KiB)
 • Przedmiar robót – wyposażenie (Dotyczy części nr 2) (PDF, 28 KiB)
 • STWiORB – branża architektoniczno-konstrukcyjna (PDF, 1.9 MiB)
 • STWiORB – branża architektoniczna i sanitarna (PDF, 1.1 MiB)
 • STWiORB – branża elektryczna (PDF, 657.5 KiB)
 • Modyfikacje treści SIWZ 1 z dnia 27.04.2018 (PDF, 214.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana z dnia 27.04.2018 (PDF, 39.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 1 z dnia 07.05.2018 (PDF, 249.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 2 z dnia 08.05.2018 (PDF, 227 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 229.5 KiB)
2 2018-04-16 2018-04-27 09:00:00 Dostawa pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rakowicach rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 72.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 309.9 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 41.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (XLS, 51 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 138.2 KiB)
 • Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ 1 z dnia 24.04.2018 (PDF, 214.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana z dnia 24.04.2018 (PDF, 37 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 200.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 126.2 KiB)
3 2018-03-08 2018-03-23 13:00:00 Modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa, Filia Prątnica rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 112.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 410.2 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 69 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Projekt umowy dla części nr 1 (PDF, 267.1 KiB)
 • Projekt umowy dla części nr 2 (PDF, 178.9 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - dostawa (PDF, 284.4 KiB)
 • Przedmiar robót – wyposażenie (PDF, 27.2 KiB)
 • Projekt robót budowlanych i wyposażenia – branża architektoniczna (PDF, 5.6 MiB)
 • Przedmiar robót – branża architektoniczna (PDF, 53.7 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża architektoniczna (PDF, 328.6 KiB)
 • Projekt robót budowlanych – branża elektryczna (PDF, 997.3 KiB)
 • Przedmiar robót – branża elektryczna (PDF, 42.8 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża elektryczna (PDF, 2.5 MiB)
 • Projekt robót budowlanych – branża sanitarna (PDF, 4.6 MiB)
 • Przedmiar robót – branża sanitarna (instalacja w obrębie kotłowni) (PDF, 32.3 KiB)
 • Przedmiar robót – branża sanitarna (instalacja wod.-kan., c.w., i wentylacji) (PDF, 50.6 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża sanitarna (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 232.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 142.1 KiB)
4 2018-02-07 2018-02-22 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej Nr 147020N w m. Prątnica oraz drogi gminnej Nr 147021N w m. Łążyn rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100 KiB)
 • SIWZ (PDF, 410.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 69 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 46 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 50.5 KiB)
 • Projekt umowy dla części nr 1 (PDF, 275.9 KiB)
 • Projekt umowy dla części nr 2 (PDF, 275.5 KiB)
 • Projekt budowlany (Droga gminna w m. Prątnica) (PDF, 7.5 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (Droga gminna w m. Prątnica) (PDF, 5.8 MiB)
 • Przedmiar robót (Droga gminna w m. Prątnica) (PDF, 194 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (Droga gminna w m. Prątnica) (PDF, 8.8 MiB)
 • Projekt budowlany (Droga gminna w m. Łążyn) (PDF, 4.2 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (Droga gminna w m. Łążyn) (PDF, 4.4 MiB)
 • Przedmiar robót (Droga gminna w m. Łążyn) (PDF, 174.9 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (Droga gminna w m. Łążyn) (PDF, 5.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 230.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 142.9 KiB)
5 2018-02-07 2018-02-22 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej Omule – Szczepankowo Nr 147026N w msc. Omule rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 92.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 406.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 60.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 53 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 51 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 274.6 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 5 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 4 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 105.9 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 130.7 KiB)
6 2017-10-06 2017-10-23 09:00:00 Przebudowa drogi gminnej Nr 147008N w msc. Targowisko Górne rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 406.7 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 60.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 41.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 51 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 274.8 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 5.3 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 1.7 MiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 8.2 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 90.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 202 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 126.8 KiB)
7 2017-10-03 2017-10-12 09:00:00 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 194 KiB)
 • SIWZ (PDF, 324.2 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 73.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 41.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie o zdolności technicznej (DOC, 36 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 132.9 KiB)
 • Mapa terenu Gminy Lubawa z podziałem na rejony odśnieżania (PDF, 132.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 214.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 235.9 KiB)
8 2017-09-26 2017-10-11 09:00:00 Wykonanie centralnego ogrzewania wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie – post. II unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 393.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 62 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 51 KiB)
 • Projekt umowy - część 1 (PDF, 262.3 KiB)
 • Projekt umowy - część 2 (PDF, 270 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 7.7 MiB)
 • Przedmiar robót - branża architektoniczno-konstrukcyjna (PDF, 84.2 KiB)
 • Przedmiar robót - sanitarna (PDF, 101.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 118.1 KiB)
9 2017-09-07 2017-09-22 09:00:00 Wykonanie centralnego ogrzewania w: świetlicy wiejskiej w Gutowie, remizo-świetlicy w miejsc. Kazanice oraz świetlicy wiejskiej w Rumienicy unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 410 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 80.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 51 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 274.6 KiB)
 • Projekt budowlany - c.o. w świetlicy wiejskiej w Gutowie (PDF, 3.3 MiB)
 • Przedmiar robót - c.o. w świetlicy wiejskiej w Gutowie (PDF, 51.5 KiB)
 • Projekt budowlany - c.o. w remizo-świetlicy w miejsc. Kazanice (PDF, 4.2 MiB)
 • Przedmiar robót - c.o. w remizo-świetlicy w miejsc. Kazanice (PDF, 48.8 KiB)
 • Projekt budowlany - c.o. w świetlicy wiejskiej w Rumienicy (PDF, 2.8 MiB)
 • Przedmiar robót - c.o. w świetlicy wiejskiej w Rumienicy (PDF, 51.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 118.1 KiB)
10 2017-08-31 2017-09-15 09:00:00 Wykonanie centralnego ogrzewania wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 96 KiB)
 • SIWZ (PDF, 405.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 61.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 51.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 274 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 7.7 MiB)
 • Przedmiar robót - branża architektoniczno-konstrukcyjna (PDF, 84.2 KiB)
 • Przedmiar robót - sanitarna (PDF, 101.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 117.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu