ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-10-06 2017-10-23 09:00:00 Przebudowa drogi gminnej Nr 147008N w msc. Targowisko Górne rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 406.7 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 60.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 41.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 51 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 274.8 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 5.3 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 1.7 MiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 8.2 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 90.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 202 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 126.8 KiB)
2 2017-10-03 2017-10-12 09:00:00 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 194 KiB)
 • SIWZ (PDF, 324.2 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 73.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 41.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie o zdolności technicznej (DOC, 36 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 132.9 KiB)
 • Mapa terenu Gminy Lubawa z podziałem na rejony odśnieżania (PDF, 132.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 214.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 235.9 KiB)
3 2017-09-26 2017-10-11 09:00:00 Wykonanie centralnego ogrzewania wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie – post. II unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 393.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 62 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 51 KiB)
 • Projekt umowy - część 1 (PDF, 262.3 KiB)
 • Projekt umowy - część 2 (PDF, 270 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 7.7 MiB)
 • Przedmiar robót - branża architektoniczno-konstrukcyjna (PDF, 84.2 KiB)
 • Przedmiar robót - sanitarna (PDF, 101.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 118.1 KiB)
4 2017-09-07 2017-09-22 09:00:00 Wykonanie centralnego ogrzewania w: świetlicy wiejskiej w Gutowie, remizo-świetlicy w miejsc. Kazanice oraz świetlicy wiejskiej w Rumienicy unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 410 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 80.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 51 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 274.6 KiB)
 • Projekt budowlany - c.o. w świetlicy wiejskiej w Gutowie (PDF, 3.3 MiB)
 • Przedmiar robót - c.o. w świetlicy wiejskiej w Gutowie (PDF, 51.5 KiB)
 • Projekt budowlany - c.o. w remizo-świetlicy w miejsc. Kazanice (PDF, 4.2 MiB)
 • Przedmiar robót - c.o. w remizo-świetlicy w miejsc. Kazanice (PDF, 48.8 KiB)
 • Projekt budowlany - c.o. w świetlicy wiejskiej w Rumienicy (PDF, 2.8 MiB)
 • Przedmiar robót - c.o. w świetlicy wiejskiej w Rumienicy (PDF, 51.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 118.1 KiB)
5 2017-08-31 2017-09-15 09:00:00 Wykonanie centralnego ogrzewania wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 96 KiB)
 • SIWZ (PDF, 405.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 61.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 51.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 274 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 7.7 MiB)
 • Przedmiar robót - branża architektoniczno-konstrukcyjna (PDF, 84.2 KiB)
 • Przedmiar robót - sanitarna (PDF, 101.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 117.4 KiB)
6 2017-08-07 2017-08-16 09:00:00 Dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 347 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 57 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 38 KiB)
 • Oświadczenie o zdolności technicznej (DOC, 37 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 132.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 199.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 129.2 KiB)
7 2017-05-26 2017-06-05 09:00:00 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 74.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 309.8 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 146.1 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 140.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 201.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 126.9 KiB)
8 2017-05-24 2017-06-08 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej Nr 147013N w m. Czerlin rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 130.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 404.9 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 59.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44 KiB)
 • Doświadczenie zawodowe (DOC, 53 KiB)
 • Potencjał kadrowy (DOC, 51.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 274.8 KiB)
 • Projekt budowlany - branża drogowa (PDF, 19.4 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu - branża drogowa (PDF, 2.6 MiB)
 • Przedmiar robót - branża drogowa (PDF, 89 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne - branża drogowa (PDF, 1.5 MiB)
 • Projekt budowlany - branża telekomunikacyjna (PDF, 11.1 MiB)
 • Przedmiar robót - branża telekomunikacyjna (PDF, 35.4 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne - branża telekomunikacyjna (PDF, 186.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 199.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 164.3 KiB)
9 2017-05-02 2017-05-10 09:00:00 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lubawa, jednostek podległych oraz Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 325.1 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 285.9 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (PDF, 237.4 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (PDF, 246.4 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 134 KiB)
 • Wykaz wykonanych / wykonywanych dostaw (PDF, 133.1 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 600.8 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 362.9 KiB)
 • Pełnomocnictwo (PDF, 161.4 KiB)
 • Formularz oferty - wersja doc. (DOC, 62 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu - wersja doc. (DOC, 38 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie - wersja doc. (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wersja doc. (DOC, 44 KiB)
 • Wykaz wykonanych / wykonywanych dostaw - wersja doc. (DOC, 54 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 1 z dnia 05.05.2017 (PDF, 208.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana z dnia 08.05.2017 (PDF, 45 KiB)
 • Modyfikacje treści SIWZ 1 z dnia 08.05.2017 (PDF, 484.5 KiB)
 • Formularz oferty - po zmianach - wersja doc. (DOC, 61.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 220.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 281.2 KiB)
10 2017-04-19 2017-05-05 10:00:00 Przebudowa dróg gminnych Biała Góra-Sampława-Rakowice, w m. Prątnica oraz Nr 147013N w m. Czerlin rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 415.5 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 143.2 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (PDF, 238.7 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (PDF, 247.8 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 135.7 KiB)
 • Doświadczenie zawodowe (PDF, 133 KiB)
 • Potencjał kadrowy (PDF, 119.6 KiB)
 • Projekt umowy - Część 1 (PDF, 277.9 KiB)
 • Projekt umowy - Część 2 (PDF, 277.8 KiB)
 • Projekt umowy - Część 3 (PDF, 277.9 KiB)
 • Projekt budowlany (Droga gminna Biała Góra-Sampława-Rakowice) (PDF, 5.5 MiB)
 • Projekt organizacji ruchu (Droga gminna Biała Góra-Sampława-Rakowice) (PDF, 3.1 MiB)
 • Przedmiar robót – odcinek A-B (Droga gminna Biała Góra-Sampława-Rakowice) (PDF, 90.1 KiB)
 • Przedmiar robót – odcinek C-D (Droga gminna Biała Góra-Sampława-Rakowice) (PDF, 85.5 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (Droga gminna Biała Góra-Sampława-Rakowice) (PDF, 1.1 MiB)
 • Projekt budowlany (Droga gminna w m. Prątnica) (PDF, 10.6 MiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (Droga gminna w m. Prątnica) (PDF, 845.6 KiB)
 • Przedmiar robót (Droga gminna w m. Prątnica) (PDF, 103.9 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (Droga gminna w m. Prątnica) (PDF, 1.3 MiB)
 • Projekt budowlany – branża drogowa (Droga gminna Nr 147013N w m. Czerlin) (PDF, 19.4 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu – branża drogowa (Droga gminna Nr 147013N w m. Czerlin) (PDF, 2.6 MiB)
 • Przedmiar robót – branża drogowa (Droga gminna Nr 147013N w m. Czerlin) (PDF, 89 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne – branża drogowa (Droga gminna Nr 147013N w m. Czerlin) (PDF, 1.5 MiB)
 • Projekt budowlany – branża telekomunikacyjna (Droga gminna Nr 147013N w m. Czerlin) (PDF, 11.1 MiB)
 • Przedmiar robót – branża telekomunikacyjna (Droga gminna Nr 147013N w m. Czerlin) (PDF, 35.4 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne – branża telekomunikacyjna (Droga gminna Nr 147013N w m. Czerlin) (PDF, 186.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 1 z dnia 27.04.2017 (PDF, 197.9 KiB)
 • Formularz oferty - wersja doc. (DOC, 75 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu - wersja doc. (DOC, 38 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie - wersja doc. (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wersja doc. (DOC, 44 KiB)
 • Doświadczenie zawodowe - wersja doc. (DOC, 52.5 KiB)
 • Potencjał kadrowy - wersja doc. (DOC, 51.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 226.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze i unieważnieniu (PDF, 269.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu