ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-01-05 2017-01-23 09:00:00 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tuszewo o nr 147018N oraz w miejscowości Grabowo o nr 147022N rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 561.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 414.3 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 138.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (PDF, 238.4 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (PDF, 247.4 KiB)
 • Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 133.2 KiB)
 • Doświadczenie zawodowe (PDF, 139.3 KiB)
 • Potencjał kadrowy (PDF, 117.7 KiB)
 • Projekt umowy - Część 1 (PDF, 276.8 KiB)
 • Projekt umowy - Część 2 (PDF, 280 KiB)
 • Projekt budowlany (droga gminna Tuszewo – Mortęgi Nr 147018N w m. Tuszewo) (PDF, 6.1 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (droga gminna Tuszewo – Mortęgi Nr 147018N w m. Tuszewo) (PDF, 2.2 MiB)
 • Przedmiar robót (droga gminna Tuszewo – Mortęgi Nr 147018N w m. Tuszewo) (PDF, 152.6 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (droga gminna Tuszewo – Mortęgi Nr 147018N w m. Tuszewo) (PDF, 1.5 MiB)
 • Projekt budowlany (droga gminna nr 147022N w m. Grabowo) (PDF, 6 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (droga gminna nr 147022N w m. Grabowo) (PDF, 4.6 MiB)
 • Przedmiar robót (droga gminna nr 147022N w m. Grabowo) (PDF, 149.6 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (droga gminna nr 147022N w m. Grabowo) (PDF, 1.4 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 1 z dnia 13.01.2017 (PDF, 206.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 2 z dnia 17.01.2017 (PDF, 223 KiB)
 • Formularz oferty - wersja doc. (DOC, 67 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu - wersja doc. (DOC, 38 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie - wersja doc. (DOC, 45 KiB)
 • Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - wersja doc. (DOC, 40 KiB)
 • Doświadczenie zawodowe - wersja doc. (DOC, 55 KiB)
 • Potencjał kadrowy - wersja doc. (DOC, 51.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 236.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 269.5 KiB)
2 2016-10-04 2016-10-19 09:00:00 Przebudowa przepustu w m. Sampława na rzece Elszka – dr. gminna rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 159.7 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 30.2 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (PDF, 39.3 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (PDF, 43.1 KiB)
 • Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 24.7 KiB)
 • Doświadczenie zawodowe (PDF, 25.4 KiB)
 • Potencjał kadrowy (PDF, 25.1 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 138.9 KiB)
 • Projekt wykonawczy z elementami operatu wodnoprawnego (PDF, 1.9 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 27.2 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 258.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 117.7 KiB)
3 2016-10-03 2016-10-11 09:00:00 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 129.6 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 33.8 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (PDF, 39.2 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (PDF, 43.1 KiB)
 • Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 24.7 KiB)
 • Potencjał techniczny (PDF, 25.1 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 36 KiB)
 • Mapa terenu Gminy Lubawa z podziałem na rejony odśnieżania (PDF, 1.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 211.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 235.5 KiB)
4 2016-07-07 2016-07-18 12:00:00 Obsługa bankowa budżetu Gminy Lubawa rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 413.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 116.2 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 49.5 KiB)
 • Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1 (DOC, 41.5 KiB)
 • Oświadczenie na podstawie art.24 ust.1 (DOC, 34.5 KiB)
 • Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 45 KiB)
 • Formularz cenowy (DOC, 131 KiB)
 • Wykaz jednostek organizacyjnych (PDF, 12.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 1 z dnia 11.07.2016 (PDF, 6.5 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 2 z dnia 13.07.2016 (PDF, 527.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 39.5 KiB)
5 2016-06-16 2016-06-24 09:00:00 Dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 539.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 120.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 26.8 KiB)
 • Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1 (PDF, 23.3 KiB)
 • Oświadczenie na podstawie art.24 ust.1 (PDF, 22.6 KiB)
 • Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 24.2 KiB)
 • Doświadczenie zawodowe (PDF, 23.8 KiB)
 • Potencjał techniczny (PDF, 22.4 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 25.5 KiB)
 • INFORMACJA z dnia 17.06.2016 (PDF, 20.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 35.7 KiB)
6 2016-03-02 2016-03-17 09:00:00 Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice – Rożental; 147003N, 147029N w msc. Kazanice rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 554.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 141 KiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 28.8 KiB)
 • Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1 (PDF, 23.3 KiB)
 • Oświadczenie na podstawie art.24 ust.1 (PDF, 22.7 KiB)
 • Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 24.3 KiB)
 • Doświadczenie zawodowe (PDF, 23.5 KiB)
 • Potencjał kadrowy (PDF, 25.6 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 128.4 KiB)
 • Opracowanie techniczne – przebudowa drogi gminnej Nr 147002N Kazanice – Rożental (PDF, 9.1 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruch – przebudowa drogi gminnej Nr 147002N Kazanice – Rożental (PDF, 4.6 MiB)
 • Przedmiar robót – przebudowa drogi gminnej Nr 147002N Kazanice – Rożental (PDF, 144.1 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne – przebudowa drogi gminnej Nr 147002N Kazanice – Rożental (PDF, 1.7 MiB)
 • Opracowanie techniczne – przebudowa drogi gminnej Nr 147003N, 147029N w msc. Kazanice (PDF, 4.1 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruch – przebudowa drogi gminnej Nr 147003N, 147029N w msc. Kazanice (PDF, 7 MiB)
 • Przedmiar robót – przebudowa drogi gminnej Nr 147003N, 147029N w msc. Kazanice (PDF, 140.4 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne – przebudowa drogi gminnej Nr 147003N, 147029N w msc. Kazanice (PDF, 1.3 MiB)
 • INFORMACJA z dnia 04.03.2016 (PDF, 20.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 1 z dnia 11.03.2016 (PDF, 52.1 KiB)
 • Formularz ofertowy - w formie edytowalnej (DOC, 48.5 KiB)
 • Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1 - w formie edytowalnej (DOC, 41.5 KiB)
 • Oświadczenie na podstawie art.24 ust.1 - w formie edytowalnej (DOC, 34.5 KiB)
 • Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - w formie edytowalnej (DOC, 45 KiB)
 • Doświadczenie zawodowe - w formie edytowalnej (DOC, 49.5 KiB)
 • Potencjał kadrowy - w formie edytowalnej (DOC, 50.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 36.7 KiB)
7 2015-10-06 2015-10-14 09:00:00 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 323.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 101.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 32.4 KiB)
 • Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1 (PDF, 23.3 KiB)
 • Oświadczenie na podstawie art.24 ust.1 (PDF, 22.6 KiB)
 • Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 24.2 KiB)
 • Potencjał techniczny (PDF, 24.7 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 28.9 KiB)
 • Mapa terenu Gminy Lubawa z podziałem na rejony odśnieżania (PDF, 1.8 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 43.6 KiB)
8 2015-08-17 2015-08-25 09:00:00 Dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 472.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 120 KiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 26.8 KiB)
 • Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1 (PDF, 23.3 KiB)
 • Oświadczenie na podstawie art.24 ust.1 (PDF, 22.6 KiB)
 • Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 24.2 KiB)
 • Doświadczenie zawodowe (PDF, 23.9 KiB)
 • Potencjał techniczny (PDF, 22.4 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 25.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 1 z dnia 20.08.2015 (PDF, 36.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 36.8 KiB)
9 2015-06-16 2015-06-26 09:00:00 Dostawa energii cieplnej do wybranych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lubawa rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 464.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 333.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 36.4 KiB)
10 2015-06-03 2015-06-19 09:00:00 Budowa chodnika w m. Targowisko rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 544.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 137.2 KiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 28.6 KiB)
 • Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1 (PDF, 23.2 KiB)
 • Oświadczenie na podstawie art.24 ust.1 (PDF, 22.5 KiB)
 • Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 24.1 KiB)
 • Doświadczenie zawodowe (PDF, 23.3 KiB)
 • Potencjał kadrowy (PDF, 25.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 128.3 KiB)
 • Opracowanie techniczne (PDF, 14.7 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 99.5 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 1.7 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 36.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu