ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Lubawa 52
Dane podstawowe 29264
Dni i godziny otwarcia 5047
Dni i godziny przyjęć interesantów 4735
Statut Gminy 4362
Regulamin organizacyjny 5392
Kierownictwo urzędu 5406
Wójt 2885
Zastępca Wójta 2772
Skarbnik 2794
Sekretarz 2446
Referaty i Jednoosobowe stanowiska pracy 6267
Referat Organizacyjno-Oświatowy 3081
Referat Finansowo-Oświatowy 2505
Referat Finansowo-Podatkowy 2831
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych 4253
Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw: 6031
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 2740
Urząd Stanu Cywilnego 4622
Petycje 1075
Rejestr petycji do Wójta Gminy Lubawa 1158
Rejestr petycji do Rady Gminy Lubawa 1008
Kontakt 44617
Organy Gminy 13333
Wójt 5182
Rada Gminy 4085
Skład Rady Gminy 4634
Komisje Rady Gminy 3457
Plan pracy na rok 2009 3601
Plan pracy na rok 2010 3631
Plan pracy na rok 2011 3104
Plan pracy na rok 2012 2822
Plan pracy na rok 2013 3082
Plan pracy na rok 2014 2673
Plan pracy na rok 2015 2244
Jednostki Pomocnicze Gminy 10801
Jednostki organizacyjne 11532
Jednostki budżetowe 19648
Zakłady budżetowe 4293
Posiadające osobowość prawną 3670
Zamówienia Publiczne, Przetargi, Konkursy 52869
Zamówienia publiczne 99002
Zamówienia publiczne do 30.000 euro 17159
Zamówienia publiczne do 30.000 euro - Archiwum 62316
Przetargi 20410
Archiwum - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 1329
Ogłoszenia 3190
Rozstrzygnięcia 1642
Archiwum - Sprzedaż ruchomości 911
Sprzedaż ruchomości Gminy Lubawa 1098
Sprzedaż ruchomości jednostek podległych Gminie Lubawa 896
Wykazy 3600
Ogłoszenia konkursów 13
Ogłoszenia 87324
Rozstrzygnięcia 8473
Ogłoszenia o naborze 25347
Procedury załatwiania spraw 52389
Według spraw 67057
Według referatów 37438
Akty prawne 387841
Uchwały Rady Gminy 282392
Zarządzenia Wójta 279887
Konsultacje 100592
Zarządzenia Kierownika Urzędu 76688
Majątek i finanse 8120
Budżet Gminy 37413
Zmiany w budżecie 49138
Sprawozdania z wykonania budżetu 10027
Opinie RIO 12703
Wykaz mienia 8170
Podatki i opłaty 5351
Podatki i opłaty w roku 2012 3807
Podatki i opłaty w roku 2013 5391
Podatki i opłaty w roku 2014 3679
Oświadczenia majątkowe 38741
za 2006 rok 5192
za 2007 rok 4743
za 2008 rok 14624
za 2009 rok 11192
za 2010 rok 11585
za 2011 rok 11060
za 2012 rok 7001
za 2013 rok 5996
za 2014 rok 7888
za 2015 rok 4700
Ochrona środowiska 21369
Decyzje środowiskowe 10
rok 2010 2269
rok 2011 1454
rok 2012 4593
rok 2013 2361
rok 2014 1886
rok 2015 6578
rok 2016 4632
System informacji o środowisku 84816
System informacji o środowisku - Archiwum 0
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2724
Kontakty i współpraca 5147
Przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń 2704
Współpraca z zagranicą 3608
Strategie, raporty, opracowania 19502
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 11228
Wybory i Referenda 5348
Wybory 2009 1110
Do Parlamentu Europejskiego 956
Wybory 2010 8991
Na Prezydenta RP 8648
Do Sejmiku Województwa 3384
Do Rady Powiatu 3589
Do Rady Gminy 5810
Na Wójta Gminy 2954
Wybory 2011 4004
Do Sejmu i Senatu RP 6716
Wybory 2014 1490
Do Parlamentu Europejskiego 6345
Do Samorządu 10872
do Rady Gminy 1700
na Wójta Gminy 1652
do Rady Powiatu 1123
do Sejmiku Województwa 1092
Wybory 2015 691
Referendum 3738
Na Prezydenta RP 5821
Do Sejmu i Senatu RP 5847
Informacje i ogłoszenia 40840
Oświata 99
Zwrotu podatku akcyzowego 1501
Zwrotu podatku akcyzowego 2009 2025
Zwrotu podatku akcyzowego 2010 1715
Zwrotu podatku akcyzowego 2012 1459
Zwrotu podatku akcyzowego 2013 1778
Zwrotu podatku akcyzowego 2014 1328
Ogłoszenia o Sesji Rady Gminy Lubawa 351
rok 2013 3639
rok 2014 3018
rok 2015 1825
rok 2016 3804
rok 2017 1836
rok 2018 386
Sprawozdania 737
rok 2012 1101
rok 2013 1193
rok 2014 1159
rok 2015 1130
rok 2016 1040
rok 2017 515
rok 2018 36
Obwieszczenia Wójta Gminy 16717
Obwieszczenia i Komunikaty Wojewody 853
rok 2012 522
rok 2013 469
rok 2014 482
rok 2015 530
Darmowa Pomoc Prawna 1575
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Lubawa 1668
Statystyka w gminie 4870
Rolnictwo 0
Realizacja procedury związanej z uruchamianiem kredytów klęskowych 3047
Decyzje o warunkach zabudowy 2012 3505
Ochrona danych osobowych 65
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 23
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 22
Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 6
Informacje nieudostępniane 6086
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4391
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 2104

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1990
Statystyka 5324
Rejestr zmian 374736
Redakcja Biuletunu 4459
Mapa serwisu 4381
O Biuletynie 5630

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 68353
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9143

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa