ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Lubawa 52
Dane podstawowe 26209
Dni i godziny otwarcia 4196
Dni i godziny przyjęć interesantów 4035
Statut Gminy 3686
Regulamin organizacyjny 4206
Kierownictwo urzędu 4761
Wójt 2386
Zastępca Wójta 2406
Skarbnik 2359
Sekretarz 2042
Referaty i Jednoosobowe stanowiska pracy 5521
Referat Organizacyjno-Oświatowy 2585
Referat Finansowo-Oświatowy 2092
Referat Finansowo-Podatkowy 2420
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych 3603
Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw: 4927
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 2403
Urząd Stanu Cywilnego 3762
Petycje 545
Rejestr petycji do Wójta Gminy Lubawa 458
Rejestr petycji do Rady Gminy Lubawa 481
Kontakt 35094
Organy Gminy 11800
Wójt 4296
Rada Gminy 3393
Skład Rady Gminy 3853
Komisje Rady Gminy 2788
Plan pracy na rok 2009 2831
Plan pracy na rok 2010 2922
Plan pracy na rok 2011 2344
Plan pracy na rok 2012 2120
Plan pracy na rok 2013 2275
Plan pracy na rok 2014 2102
Plan pracy na rok 2015 1693
Jednostki Pomocnicze Gminy 7285
Jednostki organizacyjne 10224
Jednostki budżetowe 15477
Zakłady budżetowe 3782
Posiadające osobowość prawną 2696
Zamówienia Publiczne, Przetargi, Konkursy 47272
Zamówienia publiczne 55770
Zamówienia publiczne do 30.000 euro 9671
Zamówienia publiczne do 30.000 euro - Archiwum 54673
Przetargi 14115
Archiwum - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 993
Ogłoszenia 1996
Rozstrzygnięcia 1044
Archiwum - Sprzedaż ruchomości 657
Sprzedaż ruchomości Gminy Lubawa 762
Sprzedaż ruchomości jednostek podległych Gminie Lubawa 670
Wykazy 2186
Ogłoszenia konkursów 13
Ogłoszenia 70084
Rozstrzygnięcia 7099
Ogłoszenia o naborze 20868
Procedury załatwiania spraw 27016
Według spraw 42618
Według referatów 21359
Akty prawne 252324
Uchwały Rady Gminy 157571
Zarządzenia Wójta 124561
Konsultacje 44391
Zarządzenia Kierownika Urzędu 21641
Majątek i finanse 7402
Budżet Gminy 29389
Zmiany w budżecie 29468
Sprawozdania z wykonania budżetu 8058
Opinie RIO 8780
Wykaz mienia 6982
Podatki i opłaty 4683
Podatki i opłaty w roku 2012 2853
Podatki i opłaty w roku 2013 4127
Podatki i opłaty w roku 2014 2956
Oświadczenia majątkowe 19675
za 2006 rok 3494
za 2007 rok 3680
za 2008 rok 11646
za 2009 rok 9380
za 2010 rok 8557
za 2011 rok 9703
za 2012 rok 4958
za 2013 rok 4571
za 2014 rok 5052
za 2015 rok 4149
Ochrona środowiska 18552
Decyzje środowiskowe 10
rok 2010 1238
rok 2011 811
rok 2012 1814
rok 2013 1133
rok 2014 989
rok 2015 3226
rok 2016 3256
System informacji o środowisku 31045
System informacji o środowisku - Archiwum 0
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2048
Kontakty i współpraca 4722
Przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń 2390
Współpraca z zagranicą 3085
Strategie, raporty, opracowania 17230
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 9567
Wybory i Referenda 4982
Wybory 2009 978
Do Parlamentu Europejskiego 829
Wybory 2010 6479
Na Prezydenta RP 7003
Do Sejmiku Województwa 2607
Do Rady Powiatu 2862
Do Rady Gminy 4446
Na Wójta Gminy 2447
Wybory 2011 3877
Do Sejmu i Senatu RP 3924
Wybory 2014 1346
Do Parlamentu Europejskiego 4429
Do Samorządu 7685
do Rady Gminy 1367
na Wójta Gminy 1285
do Rady Powiatu 917
do Sejmiku Województwa 909
Wybory 2015 564
Referendum 2402
Na Prezydenta RP 3670
Do Sejmu i Senatu RP 3878
Informacje i ogłoszenia 34461
Zwrotu podatku akcyzowego 1335
Zwrotu podatku akcyzowego 2009 1623
Zwrotu podatku akcyzowego 2010 1415
Zwrotu podatku akcyzowego 2012 1111
Zwrotu podatku akcyzowego 2013 1421
Zwrotu podatku akcyzowego 2014 1048
Ogłoszenia o Sesji Rady Gminy Lubawa 334
rok 2013 2017
rok 2014 1485
rok 2015 993
rok 2016 2495
rok 2017 734
Sprawozdania 560
rok 2012 756
rok 2013 871
rok 2014 738
rok 2015 775
rok 2016 696
rok 2017 208
Obwieszczenia Wójta Gminy 8761
Obwieszczenia i Komunikaty Wojewody 546
rok 2012 388
rok 2013 346
rok 2014 354
rok 2015 399
Darmowa Pomoc Prawna 918
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Lubawa 1335
Statystyka w gminie 3465
Rolnictwo 0
Realizacja procedury związanej z uruchamianiem kredytów klęskowych 2207
Decyzje o warunkach zabudowy 2012 2552
Informacje nieudostępniane 5164
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3572
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 1242

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1579
Statystyka 4727
Rejestr zmian 250728
Redakcja Biuletunu 3991
Mapa serwisu 3822
O Biuletynie 4969

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 65755
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7297

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa