ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Lubawa 52
Dane podstawowe 28461
Dni i godziny otwarcia 4831
Dni i godziny przyjęć interesantów 4580
Statut Gminy 4185
Regulamin organizacyjny 5094
Kierownictwo urzędu 5207
Wójt 2758
Zastępca Wójta 2668
Skarbnik 2683
Sekretarz 2351
Referaty i Jednoosobowe stanowiska pracy 6065
Referat Organizacyjno-Oświatowy 2961
Referat Finansowo-Oświatowy 2409
Referat Finansowo-Podatkowy 2730
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych 4095
Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw: 5786
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 2655
Urząd Stanu Cywilnego 4383
Petycje 949
Rejestr petycji do Wójta Gminy Lubawa 999
Rejestr petycji do Rady Gminy Lubawa 878
Kontakt 42461
Organy Gminy 12912
Wójt 4942
Rada Gminy 3931
Skład Rady Gminy 4444
Komisje Rady Gminy 3310
Plan pracy na rok 2009 3436
Plan pracy na rok 2010 3468
Plan pracy na rok 2011 2931
Plan pracy na rok 2012 2668
Plan pracy na rok 2013 2903
Plan pracy na rok 2014 2542
Plan pracy na rok 2015 2133
Jednostki Pomocnicze Gminy 10067
Jednostki organizacyjne 11207
Jednostki budżetowe 18699
Zakłady budżetowe 4166
Posiadające osobowość prawną 3418
Zamówienia Publiczne, Przetargi, Konkursy 51215
Zamówienia publiczne 87712
Zamówienia publiczne do 30.000 euro 14671
Zamówienia publiczne do 30.000 euro - Archiwum 59994
Przetargi 18601
Archiwum - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 1230
Ogłoszenia 2845
Rozstrzygnięcia 1456
Archiwum - Sprzedaż ruchomości 850
Sprzedaż ruchomości Gminy Lubawa 1020
Sprzedaż ruchomości jednostek podległych Gminie Lubawa 845
Wykazy 3248
Ogłoszenia konkursów 13
Ogłoszenia 82363
Rozstrzygnięcia 8170
Ogłoszenia o naborze 23908
Procedury załatwiania spraw 46584
Według spraw 61310
Według referatów 33500
Akty prawne 357241
Uchwały Rady Gminy 252500
Zarządzenia Wójta 243632
Konsultacje 82632
Zarządzenia Kierownika Urzędu 63915
Majątek i finanse 7986
Budżet Gminy 35726
Zmiany w budżecie 45323
Sprawozdania z wykonania budżetu 9554
Opinie RIO 11830
Wykaz mienia 7888
Podatki i opłaty 5212
Podatki i opłaty w roku 2012 3619
Podatki i opłaty w roku 2013 5118
Podatki i opłaty w roku 2014 3535
Oświadczenia majątkowe 33573
za 2006 rok 4857
za 2007 rok 4510
za 2008 rok 13999
za 2009 rok 10812
za 2010 rok 11006
za 2011 rok 10774
za 2012 rok 6612
za 2013 rok 5694
za 2014 rok 7284
za 2015 rok 4565
Ochrona środowiska 20731
Decyzje środowiskowe 10
rok 2010 2100
rok 2011 1338
rok 2012 4066
rok 2013 2123
rok 2014 1710
rok 2015 5925
rok 2016 4325
System informacji o środowisku 73721
System informacji o środowisku - Archiwum 0
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2557
Kontakty i współpraca 5043
Przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń 2638
Współpraca z zagranicą 3497
Strategie, raporty, opracowania 18920
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 10860
Wybory i Referenda 5258
Wybory 2009 1083
Do Parlamentu Europejskiego 931
Wybory 2010 8498
Na Prezydenta RP 8282
Do Sejmiku Województwa 3209
Do Rady Powiatu 3435
Do Rady Gminy 5520
Na Wójta Gminy 2853
Wybory 2011 3982
Do Sejmu i Senatu RP 6134
Wybory 2014 1461
Do Parlamentu Europejskiego 5946
Do Samorządu 10170
do Rady Gminy 1631
na Wójta Gminy 1579
do Rady Powiatu 1077
do Sejmiku Województwa 1053
Wybory 2015 665
Referendum 3455
Na Prezydenta RP 5380
Do Sejmu i Senatu RP 5427
Informacje i ogłoszenia 39320
Zwrotu podatku akcyzowego 1469
Zwrotu podatku akcyzowego 2009 1935
Zwrotu podatku akcyzowego 2010 1654
Zwrotu podatku akcyzowego 2012 1379
Zwrotu podatku akcyzowego 2013 1711
Zwrotu podatku akcyzowego 2014 1269
Ogłoszenia o Sesji Rady Gminy Lubawa 347
rok 2013 3320
rok 2014 2682
rok 2015 1668
rok 2016 3500
rok 2017 1598
rok 2018 247
Sprawozdania 691
rok 2012 1024
rok 2013 1124
rok 2014 1065
rok 2015 1051
rok 2016 962
rok 2017 446
Obwieszczenia Wójta Gminy 14953
Obwieszczenia i Komunikaty Wojewody 757
rok 2012 492
rok 2013 438
rok 2014 454
rok 2015 501
Darmowa Pomoc Prawna 1422
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Lubawa 1599
Statystyka w gminie 4566
Rolnictwo 0
Realizacja procedury związanej z uruchamianiem kredytów klęskowych 2880
Decyzje o warunkach zabudowy 2012 3332
Informacje nieudostępniane 5882
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4206
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 1829

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1885
Statystyka 5188
Rejestr zmian 344237
Redakcja Biuletunu 4353
Mapa serwisu 4254
O Biuletynie 5485

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 67601
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8730

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa