ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Lubawa 52
Dane podstawowe 25059
Dni i godziny otwarcia 3944
Dni i godziny przyjęć interesantów 3772
Statut Gminy 3482
Regulamin organizacyjny 3745
Kierownictwo urzędu 4571
Wójt 2260
Zastępca Wójta 2299
Skarbnik 2233
Sekretarz 1922
Referaty i Jednoosobowe stanowiska pracy 5283
Referat Organizacyjno-Oświatowy 2436
Referat Finansowo-Oświatowy 1959
Referat Finansowo-Podatkowy 2278
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych 3370
Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw: 4556
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 2275
Urząd Stanu Cywilnego 3536
Petycje 377
Rejestr petycji do Wójta Gminy Lubawa 301
Rejestr petycji do Rady Gminy Lubawa 335
Kontakt 32213
Organy Gminy 11330
Wójt 4048
Rada Gminy 3190
Skład Rady Gminy 3603
Komisje Rady Gminy 2576
Plan pracy na rok 2009 2607
Plan pracy na rok 2010 2726
Plan pracy na rok 2011 2133
Plan pracy na rok 2012 1932
Plan pracy na rok 2013 2081
Plan pracy na rok 2014 1961
Plan pracy na rok 2015 1535
Jednostki Pomocnicze Gminy 6716
Jednostki organizacyjne 9830
Jednostki budżetowe 14638
Zakłady budżetowe 3604
Posiadające osobowość prawną 2363
Zamówienia Publiczne, Przetargi, Konkursy 45897
Zamówienia publiczne 47922
Zamówienia publiczne do 30.000 euro 8494
Zamówienia publiczne do 30.000 euro - Archiwum 52371
Przetargi 12624
Archiwum - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 880
Ogłoszenia 1721
Rozstrzygnięcia 905
Archiwum - Sprzedaż ruchomości 595
Sprzedaż ruchomości Gminy Lubawa 671
Sprzedaż ruchomości jednostek podległych Gminie Lubawa 578
Wykazy 1965
Ogłoszenia konkursów 13
Ogłoszenia 65218
Rozstrzygnięcia 6791
Ogłoszenia o naborze 19316
Procedury załatwiania spraw 22224
Według spraw 38290
Według referatów 19579
Akty prawne 227291
Uchwały Rady Gminy 139867
Zarządzenia Wójta 101102
Konsultacje 32791
Zarządzenia Kierownika Urzędu 17737
Majątek i finanse 7175
Budżet Gminy 27867
Zmiany w budżecie 27198
Sprawozdania z wykonania budżetu 7447
Opinie RIO 7997
Wykaz mienia 6576
Podatki i opłaty 4551
Podatki i opłaty w roku 2012 2616
Podatki i opłaty w roku 2013 3858
Podatki i opłaty w roku 2014 2808
Oświadczenia majątkowe 15641
za 2006 rok 3170
za 2007 rok 3421
za 2008 rok 10962
za 2009 rok 9002
za 2010 rok 7809
za 2011 rok 9317
za 2012 rok 4469
za 2013 rok 4205
za 2014 rok 4275
za 2015 rok 3959
Ochrona środowiska 17532
Decyzje środowiskowe 10
rok 2010 1034
rok 2011 714
rok 2012 1421
rok 2013 895
rok 2014 828
rok 2015 2731
rok 2016 2922
System informacji o środowisku 19968
System informacji o środowisku - Archiwum 0
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 1797
Kontakty i współpraca 4576
Przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń 2270
Współpraca z zagranicą 2896
Strategie, raporty, opracowania 16517
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 9026
Wybory i Referenda 4865
Wybory 2009 944
Do Parlamentu Europejskiego 794
Wybory 2010 5891
Na Prezydenta RP 6581
Do Sejmiku Województwa 2400
Do Rady Powiatu 2699
Do Rady Gminy 4111
Na Wójta Gminy 2301
Wybory 2011 3835
Do Sejmu i Senatu RP 3216
Wybory 2014 1305
Do Parlamentu Europejskiego 3978
Do Samorządu 6718
do Rady Gminy 1235
na Wójta Gminy 1167
do Rady Powiatu 844
do Sejmiku Województwa 843
Wybory 2015 517
Referendum 2038
Na Prezydenta RP 3100
Do Sejmu i Senatu RP 3324
Informacje i ogłoszenia 32779
Zwrotu podatku akcyzowego 1281
Zwrotu podatku akcyzowego 2009 1515
Zwrotu podatku akcyzowego 2010 1337
Zwrotu podatku akcyzowego 2012 1013
Zwrotu podatku akcyzowego 2013 1322
Zwrotu podatku akcyzowego 2014 970
Ogłoszenia o Sesji Rady Gminy Lubawa 329
rok 2013 1545
rok 2014 1237
rok 2015 799
rok 2016 2142
rok 2017 506
Sprawozdania 515
rok 2012 652
rok 2013 775
rok 2014 632
rok 2015 681
rok 2016 586
rok 2017 124
Obwieszczenia Wójta Gminy 7129
Obwieszczenia i Komunikaty Wojewody 462
rok 2012 355
rok 2013 314
rok 2014 317
rok 2015 363
Darmowa Pomoc Prawna 709
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Lubawa 1196
Statystyka w gminie 3044
Rolnictwo 0
Realizacja procedury związanej z uruchamianiem kredytów klęskowych 1961
Decyzje o warunkach zabudowy 2012 2291
Informacje nieudostępniane 4791
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3280
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 908

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1468
Statystyka 4535
Rejestr zmian 228126
Redakcja Biuletunu 3847
Mapa serwisu 3651
O Biuletynie 4760

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 65137
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6612

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa