ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Lubawa 52
Dane podstawowe 27484
Dni i godziny otwarcia 4529
Dni i godziny przyjęć interesantów 4350
Statut Gminy 3955
Regulamin organizacyjny 4738
Kierownictwo urzędu 4998
Wójt 2586
Zastępca Wójta 2553
Skarbnik 2534
Sekretarz 2213
Referaty i Jednoosobowe stanowiska pracy 5809
Referat Organizacyjno-Oświatowy 2815
Referat Finansowo-Oświatowy 2272
Referat Finansowo-Podatkowy 2598
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych 3893
Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw: 5401
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 2542
Urząd Stanu Cywilnego 4101
Petycje 748
Rejestr petycji do Wójta Gminy Lubawa 760
Rejestr petycji do Rady Gminy Lubawa 708
Kontakt 39193
Organy Gminy 12389
Wójt 4665
Rada Gminy 3701
Skład Rady Gminy 4218
Komisje Rady Gminy 3095
Plan pracy na rok 2009 3170
Plan pracy na rok 2010 3234
Plan pracy na rok 2011 2667
Plan pracy na rok 2012 2418
Plan pracy na rok 2013 2618
Plan pracy na rok 2014 2339
Plan pracy na rok 2015 1936
Jednostki Pomocnicze Gminy 8729
Jednostki organizacyjne 10753
Jednostki budżetowe 17216
Zakłady budżetowe 4001
Posiadające osobowość prawną 3104
Zamówienia Publiczne, Przetargi, Konkursy 49191
Zamówienia publiczne 73529
Zamówienia publiczne do 30.000 euro 11901
Zamówienia publiczne do 30.000 euro - Archiwum 57807
Przetargi 16358
Archiwum - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 1128
Ogłoszenia 2440
Rozstrzygnięcia 1259
Archiwum - Sprzedaż ruchomości 763
Sprzedaż ruchomości Gminy Lubawa 907
Sprzedaż ruchomości jednostek podległych Gminie Lubawa 774
Wykazy 2764
Ogłoszenia konkursów 13
Ogłoszenia 77235
Rozstrzygnięcia 7706
Ogłoszenia o naborze 22666
Procedury załatwiania spraw 38066
Według spraw 52997
Według referatów 27582
Akty prawne 311341
Uchwały Rady Gminy 204343
Zarządzenia Wójta 190029
Konsultacje 64626
Zarządzenia Kierownika Urzędu 42786
Majątek i finanse 7745
Budżet Gminy 32875
Zmiany w budżecie 37699
Sprawozdania z wykonania budżetu 8936
Opinie RIO 10402
Wykaz mienia 7493
Podatki i opłaty 5012
Podatki i opłaty w roku 2012 3290
Podatki i opłaty w roku 2013 4692
Podatki i opłaty w roku 2014 3302
Oświadczenia majątkowe 26944
za 2006 rok 4218
za 2007 rok 4157
za 2008 rok 12949
za 2009 rok 10203
za 2010 rok 9995
za 2011 rok 10318
za 2012 rok 5903
za 2013 rok 5206
za 2014 rok 6322
za 2015 rok 4390
Ochrona środowiska 19786
Decyzje środowiskowe 10
rok 2010 1734
rok 2011 1122
rok 2012 3042
rok 2013 1702
rok 2014 1404
rok 2015 4699
rok 2016 3862
System informacji o środowisku 55646
System informacji o środowisku - Archiwum 0
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2354
Kontakty i współpraca 4900
Przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń 2542
Współpraca z zagranicą 3322
Strategie, raporty, opracowania 18118
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 10220
Wybory i Referenda 5132
Wybory 2009 1038
Do Parlamentu Europejskiego 890
Wybory 2010 7558
Na Prezydenta RP 7741
Do Sejmiku Województwa 2922
Do Rady Powiatu 3179
Do Rady Gminy 5080
Na Wójta Gminy 2678
Wybory 2011 3941
Do Sejmu i Senatu RP 5243
Wybory 2014 1410
Do Parlamentu Europejskiego 5326
Do Samorządu 9113
do Rady Gminy 1516
na Wójta Gminy 1446
do Rady Powiatu 1003
do Sejmiku Województwa 990
Wybory 2015 615
Referendum 3046
Na Prezydenta RP 4656
Do Sejmu i Senatu RP 4804
Informacje i ogłoszenia 37299
Zwrotu podatku akcyzowego 1413
Zwrotu podatku akcyzowego 2009 1802
Zwrotu podatku akcyzowego 2010 1550
Zwrotu podatku akcyzowego 2012 1255
Zwrotu podatku akcyzowego 2013 1582
Zwrotu podatku akcyzowego 2014 1164
Ogłoszenia o Sesji Rady Gminy Lubawa 336
rok 2013 2781
rok 2014 2083
rok 2015 1376
rok 2016 3108
rok 2017 1222
rok 2018 70
Sprawozdania 637
rok 2012 910
rok 2013 1016
rok 2014 928
rok 2015 937
rok 2016 860
rok 2017 343
Obwieszczenia Wójta Gminy 12246
Obwieszczenia i Komunikaty Wojewody 645
rok 2012 445
rok 2013 399
rok 2014 409
rok 2015 451
Darmowa Pomoc Prawna 1219
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Lubawa 1492
Statystyka w gminie 4120
Rolnictwo 0
Realizacja procedury związanej z uruchamianiem kredytów klęskowych 2575
Decyzje o warunkach zabudowy 2012 2991
Informacje nieudostępniane 5563
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3924
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 1593

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1744
Statystyka 4989
Rejestr zmian 305819
Redakcja Biuletunu 4180
Mapa serwisu 4061
O Biuletynie 5257

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 66782
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8105

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa