Statystyka - Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Lubawa 52
Dane podstawowe 30061
Dni i godziny otwarcia 5281
Dni i godziny przyjęć interesantów 4904
Statut Gminy 4534
Regulamin organizacyjny 5711
Kierownictwo urzędu 5583
Wójt 3014
Zastępca Wójta 2869
Skarbnik 2899
Sekretarz 2556
Referaty i Jednoosobowe stanowiska pracy 6455
Referat Organizacyjno-Oświatowy 3211
Referat Finansowo-Oświatowy 2612
Referat Finansowo-Podatkowy 2950
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych 4425
Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw: 6294
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 2832
Urząd Stanu Cywilnego 4844
Petycje 1210
Rejestr petycji do Wójta Gminy Lubawa 1359
Rejestr petycji do Rady Gminy Lubawa 1156
Kontakt 47146
Organy Gminy 13696
Wójt 5388
Rada Gminy 4243
Skład Rady Gminy 4848
Komisje Rady Gminy 3620
Plan pracy na rok 2009 3796
Plan pracy na rok 2010 3798
Plan pracy na rok 2011 3298
Plan pracy na rok 2012 2989
Plan pracy na rok 2013 3335
Plan pracy na rok 2014 2808
Plan pracy na rok 2015 2374
Jednostki Pomocnicze Gminy 11923
Jednostki organizacyjne 11861
Jednostki budżetowe 20785
Zakłady budżetowe 4451
Posiadające osobowość prawną 3909
Zamówienia Publiczne, Przetargi, Konkursy 54396
Zamówienia publiczne 109724
Zamówienia publiczne do 30.000 euro 20265
Zamówienia publiczne do 30.000 euro - Archiwum 64658
Przetargi 23037
Archiwum - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 1427
Ogłoszenia 3533
Rozstrzygnięcia 1793
Archiwum - Sprzedaż ruchomości 982
Sprzedaż ruchomości Gminy Lubawa 1184
Sprzedaż ruchomości jednostek podległych Gminie Lubawa 967
Wykazy 4077
Ogłoszenia konkursów 13
Ogłoszenia 93283
Rozstrzygnięcia 8806
Ogłoszenia o naborze 26618
Procedury załatwiania spraw 60887
Według spraw 74742
Według referatów 42963
Akty prawne 417451
Uchwały Rady Gminy 307574
Zarządzenia Wójta 306986
Konsultacje 111513
Zarządzenia Kierownika Urzędu 88529
Majątek i finanse 8286
Budżet Gminy 39087
Zmiany w budżecie 53045
Sprawozdania z wykonania budżetu 10491
Opinie RIO 13746
Wykaz mienia 8471
Podatki i opłaty 5507
Podatki i opłaty w roku 2012 4013
Podatki i opłaty w roku 2013 5655
Podatki i opłaty w roku 2014 3829
Oświadczenia majątkowe 44701
za 2006 rok 5675
za 2007 rok 4981
za 2008 rok 15436
za 2009 rok 11661
za 2010 rok 12337
za 2011 rok 11395
za 2012 rok 7496
za 2013 rok 6356
za 2014 rok 8617
za 2015 rok 4842
Ochrona środowiska 22071
Decyzje środowiskowe 10
rok 2010 2573
rok 2011 1620
rok 2012 5301
rok 2013 2656
rok 2014 2111
rok 2015 7646
rok 2016 5014
System informacji o środowisku 98134
System informacji o środowisku - Archiwum 0
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2904
Kontakty i współpraca 5291
Przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń 2785
Współpraca z zagranicą 3743
Strategie, raporty, opracowania 20186
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 11681
Wybory i Referenda 5448
Wybory 2009 1148
Do Parlamentu Europejskiego 980
Wybory 2010 9586
Na Prezydenta RP 9036
Do Sejmiku Województwa 3626
Do Rady Powiatu 3752
Do Rady Gminy 6158
Na Wójta Gminy 3095
Wybory 2011 4030
Do Sejmu i Senatu RP 7467
Wybory 2014 1536
Do Parlamentu Europejskiego 6888
Do Samorządu 11672
do Rady Gminy 1794
na Wójta Gminy 1741
do Rady Powiatu 1175
do Sejmiku Województwa 1142
Wybory 2015 726
Referendum 4097
Na Prezydenta RP 6356
Do Sejmu i Senatu RP 6328
Wybory 2018 102
Do Samorządu 58
Komitety Wyborcze 45
Zasady zgłaszania kandydatów na Radnych 23
Zasady zgłaszania kandydatów na Wójta 5
Wyborcy niepełnosprawni 11
Gminna Komisja Wyborcza 29
Obwodowe Komisje Wyborcze 20
Informacje i ogłoszenia 42671
Oświata 199
Zwrotu podatku akcyzowego 1538
Zwrotu podatku akcyzowego 2009 2104
Zwrotu podatku akcyzowego 2010 1795
Zwrotu podatku akcyzowego 2012 1549
Zwrotu podatku akcyzowego 2013 1875
Zwrotu podatku akcyzowego 2014 1402
Ogłoszenia o Sesji Rady Gminy Lubawa 352
rok 2013 3987
rok 2014 3472
rok 2015 2020
rok 2016 4129
rok 2017 2143
rok 2018 589
Sprawozdania 777
rok 2012 1193
rok 2013 1282
rok 2014 1305
rok 2015 1220
rok 2016 1148
rok 2017 607
rok 2018 108
Obwieszczenia Wójta Gminy 18423
Obwieszczenia i Komunikaty Wojewody 925
rok 2012 563
rok 2013 505
rok 2014 520
rok 2015 568
Darmowa Pomoc Prawna 1744
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Lubawa 1768
Statystyka w gminie 5179
Rolnictwo 0
Realizacja procedury związanej z uruchamianiem kredytów klęskowych 3293
Decyzje o warunkach zabudowy 2012 3717
Ochrona danych osobowych 221
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 69
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 107
Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 40
Informacje nieudostępniane 6328
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4588
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 2338

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2293
Statystyka 5490
Rejestr zmian 403254
Redakcja Biuletunu 4576
Mapa serwisu 4524
O Biuletynie 5770

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 69125
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9579

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa