ˆ

System informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2017-11-07 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie fermy trzody chlewnej o obsadzie docelowej 154 DJP wraz z infrastrukturą na działce nr 514 obręb Prątnica Gmina Lubawa.
2 Formularz B 2017-11-02 Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na działce o nr ewidencyjnym 640/3 obręb Sampława Gmina Lubawa
3 Formularz B 2017-10-26 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa istniejącego budynku chlewni oraz budowa nowego budynku inwentarskiego chlewni o łącznej obsadzie w gospodarstwie 257,26 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działce o nr 22/3 obręb Tuszewo Gmina Lubawa.
4 Formularz B 2017-09-29 Decyzja nr 12/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny piasku ze żwirem ze złoża piaskowo-żwirowego i piasków skaleniowo-kwarcowych Złotowo położonego na działce nr 529/6, obręb Złotowo, gmina Lubawa powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie
5 Formularz A 2017-09-22 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Uruchomienie instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na działce o nr ewidencyjnym 640/3 obręb Sampława Gmina Lubawa
6 Formularz B 2017-09-19 Postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny piasku ze żwirem ze złoża piaskowo-żwirowego i piasków skaleniowo-kwarcowych Złotowo położonego na działce nr 529/6, obręb Złotowo, gmina Lubawa powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie
7 Formularz A 2017-08-29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa fermy trzody chlewnej o obsadzie docelowej 154 DJP wraz z infrastrukturą na działce nr 514 obręb Prątnica Gmina Lubawa
8 Formularz A 2017-08-28 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Wydobywanie kopaliny piasku ze złoża piaskowo-żwirowego i piasków skaleniowo-kwarcowych „Złotowo” położonego na działce nr 529/6 obręb Złotowo Gmina Lubawa
9 Formularz E 2017-07-12 Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: Budowa obory na 76 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 230 obręb Rożental Gmina Lubawa.
10 Formularz A 2017-07-11 Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Budowa nowej chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 641/1, 640/17 obręb Sampława Gmina Lubawa”

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu