ˆ

System informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2017-09-19 Postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny piasku ze żwirem ze złoża piaskowo-żwirowego i piasków skaleniowo-kwarcowych Złotowo położonego na działce nr 529/6, obręb Złotowo, gmina Lubawa powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie
2 Formularz A 2017-08-29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa fermy trzody chlewnej o obsadzie docelowej 154 DJP wraz z infrastrukturą na działce nr 514 obręb Prątnica Gmina Lubawa
3 Formularz A 2017-08-28 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Wydobywanie kopaliny piasku ze złoża piaskowo-żwirowego i piasków skaleniowo-kwarcowych „Złotowo” położonego na działce nr 529/6 obręb Złotowo Gmina Lubawa
4 Formularz E 2017-07-12 Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: Budowa obory na 76 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 230 obręb Rożental Gmina Lubawa.
5 Formularz A 2017-07-11 Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Budowa nowej chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 641/1, 640/17 obręb Sampława Gmina Lubawa”
6 Formularz B 2017-06-28 Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa na terenie zakładu „Constract Export-Import” instalacji kogeneracyjnej opartej o odpady produkcyjne na działce o nr ewidencyjnym 198/9 obręb Grabowo Gmina Lubawa
7 Formularz E 2017-06-01 Obwieszczenie o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko pn„Przebudowa istniejącego budynku chlewni oraz budowa nowego budynku inwentarskiego chlewni o łącznej obsadzie w gospodarstwie 257,26 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działce o nr 22/3 obręb Tuszewo Gmina Lubawa
8 Formularz A 2017-05-31 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa na terenie zakładu „Constract Export-Import” instalacji kogeneracyjnej opartej o odpady produkcyjne na działce o nr ewidencyjnym 198/9 obręb Grabowo Gmina Lubawa
9 Formularz B 2017-05-30 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pn Budowa trzech parterowych budynków o łącznej obsadzie 24,75 tys. indyków wraz z infrastrukturą na działkach nr 233/1 i 233/2 obręb Ludwichowo Gmina Lubawa
10 Formularz I 2017-05-30

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu