ˆ

System informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2018-04-19 Postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn Rozbudowa fermy trzody chlewnej o obsadzie docelowej 138,6 DJP wraz z infrastrukturą na działce nr 237 obręb Targowisko Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
2 Formularz B 2018-04-19 Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 191 DJP wraz z infrastrukturą na działce nr 737/4 obręb Lubstyn Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie
3 Formularz A 2018-04-13 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa fermy trzody chlewnej o obsadzie docelowej 138,6 DJP wraz z infrastrukturą na działce nr 514/2 obręb Prątnica Gmina Lubawa.
4 Formularz A 2018-03-14 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa nowej chlewni z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 8 obręb Lubstynek Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
5 Formularz B 2018-03-13 Decyzja nr 01/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i wstępnej przeróbce piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego Byszwałd I zlokalizowanego na działkach nr ew: 400/3, 401/1, 403/2, 403/5, 404/2, 404/5, 406/7, 406/8, 407/7, 407/7, 407/10, 410/11, 410/14, 410/17, 410/18, 410/19 obręb Byszwałd, gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie, planowanej do realizacji przez inwestora firmę Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna ul. Przemysłowa 28 18-305 Szumowo.
6 Formularz A 2018-03-06 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa fermy trzody chlewnej o obsadzie docelowej 138,6 191 DJP wraz z infrastrukturą na działce nr 237 obręb Targowisko Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
7 Formularz A 2018-03-05 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 191 DJP wraz z infrastrukturą na działce nr 737/4 obręb Lubstyn Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
8 Formularz B 2018-02-09 Postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i wstępnej przeróbce piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego Byszwałd I zlokalizowanego na działkach nr ew: 400/3, 401/1, 403/2, 403/5, 404/2, 404/5, 406/7, 406/8, 407/7, 407/7, 407/10, 410/11, 410/14, 410/17, 410/18, 410/19 obręb Byszwałd, gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie, planowanej do realizacji przez inwestora firmę Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna ul. Przemysłowa 28 18-305 Szumowo.
9 Formularz A 2018-02-06 Decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa nowej chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 641/1, 640/17 obręb Sampława Gmina Lubawa.
10 Formularz A 2018-01-03 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Wydobywanie i wstępna przeróbka piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego BYSZWAŁD I zlokalizowanego na działkach o nr ew: 400/3, 401/1, 403/2, 403/5, 404/2, 404/5, 406/7, 406/8, 407/7, 407/10, 410/11, 410/14, 410/17, 410/18, 410/19 obręb Byszwałd Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu