ˆ

System informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2018-02-09 Postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i wstępnej przeróbce piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego Byszwałd I zlokalizowanego na działkach nr ew: 400/3, 401/1, 403/2, 403/5, 404/2, 404/5, 406/7, 406/8, 407/7, 407/7, 407/10, 410/11, 410/14, 410/17, 410/18, 410/19 obręb Byszwałd, gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie, planowanej do realizacji przez inwestora firmę Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna ul. Przemysłowa 28 18-305 Szumowo.
2 Formularz A 2018-02-06 Decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa nowej chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 641/1, 640/17 obręb Sampława Gmina Lubawa.
3 Formularz A 2018-01-03 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Wydobywanie i wstępna przeróbka piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego BYSZWAŁD I zlokalizowanego na działkach o nr ew: 400/3, 401/1, 403/2, 403/5, 404/2, 404/5, 406/7, 406/8, 407/7, 407/10, 410/11, 410/14, 410/17, 410/18, 410/19 obręb Byszwałd Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
4 Formularz B 2017-12-01 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa nowej chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 85 obręb Wałdyki Gmina Lubawa.
5 Formularz B 2017-11-24 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa obory na 76 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 230, obręb Rożental, gmina Lubawa
6 Formularz B 2017-11-07 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie fermy trzody chlewnej o obsadzie docelowej 154 DJP wraz z infrastrukturą na działce nr 514 obręb Prątnica Gmina Lubawa.
7 Formularz B 2017-11-02 Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na działce o nr ewidencyjnym 640/3 obręb Sampława Gmina Lubawa
8 Formularz B 2017-10-26 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa istniejącego budynku chlewni oraz budowa nowego budynku inwentarskiego chlewni o łącznej obsadzie w gospodarstwie 257,26 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działce o nr 22/3 obręb Tuszewo Gmina Lubawa.
9 Formularz B 2017-09-29 Decyzja nr 12/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny piasku ze żwirem ze złoża piaskowo-żwirowego i piasków skaleniowo-kwarcowych Złotowo położonego na działce nr 529/6, obręb Złotowo, gmina Lubawa powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie
10 Formularz A 2017-09-22 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Uruchomienie instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na działce o nr ewidencyjnym 640/3 obręb Sampława Gmina Lubawa

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu