Wydanie zaświadczenia stwierdzającego,... (archiwalna wersja informacji) - Rejestr zmian - Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Szczegóły informacji

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2018-06-12 11:50:00

Termin załatwienia

- Niezwłocznie. - Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania.

Osoba kontaktowa

Krystyna Przykłota

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
Fijewo 73, 14-260 Lubawa
pokój nr 21 (budynek „B”, 1 piętro)

Telefon kontaktowy

(89) 645-54-37 lub (89) 645-54-10

Adres e-mail

urzad@gminalubawa.pl

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego
Fijewo 73, 14-260 Lubawa
pokój nr 21 (budynek „B”, 1 piętro)

Wymagane Dokumenty

1. Podanie o wydanie zaświadczenia, 
2. Dokument stwierdzający tożsamość,
3. Odpis skrócony aktu urodzenia,
4. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
5. Pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 
ponadto : 
6. Wdowiec – wdowa : odpis skrócony aktu zgonu małżonka, 
7. Rozwiedziony – rozwiedziona : odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty

Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski może zawrzeć małżeństwo za granicą - 38,00 zł – cz. II, kol. 2, pkt 1, ppkt 1 załącznika do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

Uwagi

1. Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.
2. Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, zaświadczenie wydaje konsul.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004 Dz. U. Nr 161 poz. 1688),
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu