ˆ

Aktualności

Lista informacji

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Lubawa, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile (wieży o wysokości do 58 m n. p. t.), na działce nr 409/19, obręb Rożental, wszczętego na wniosek Pełnomocnika firmy T-Mobile, Pana Marcina Michalskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-15 12:33:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Zielińska Data wytworzenia informacji: 2017-12-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Zielińska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-15 12:33:03
Wprowadził informację do BIP: Natalia Zielińska Data udostępnienia informacji: 2017-12-15 12:35:10
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Zielińska Data ostatniej zmiany: 2017-12-15 12:35:10
Artykuł był wyświetlony: 58 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-13 10:19:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubawa uchwały Nr XXX/182/2017 z dnia 31 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lubawa.
 
Wnioski mogą być wnoszone:
  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ,
  • w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy Lubawa, pok. 25,
w terminie do dnia 10.01.2018 r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Zielińska Data wytworzenia informacji: 2017-12-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Zielińska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-13 10:19:12
Wprowadził informację do BIP: Natalia Zielińska Data udostępnienia informacji: 2017-12-13 14:47:11
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Zielińska Data ostatniej zmiany: 2017-12-13 14:47:11
Artykuł był wyświetlony: 89 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce dwóch budynków gospodarczych i budowie sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych: 642/2 i 642/1, obręb Byszwałd, gmina Lubawa, na wniosek Gminy Wiejskiej Lubawa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-12 07:22:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Zielińska Data wytworzenia informacji: 2017-12-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Zielińska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-12 07:22:52
Wprowadził informację do BIP: Natalia Zielińska Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 11:19:07
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Zielińska Data ostatniej zmiany: 2017-12-12 11:19:07
Artykuł był wyświetlony: 133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-07 13:53:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Zieliński Data wytworzenia informacji: 2017-12-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2017-12-07 13:53:19
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Zieliński Data udostępnienia informacji: 2017-12-07 14:21:29
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Zieliński Data ostatniej zmiany: 2017-12-07 14:21:29
Artykuł był wyświetlony: 1028 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK” z terenu Gminy Wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-07 13:48:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Zieliński Data wytworzenia informacji: 2017-12-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2017-12-07 13:48:29
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Zieliński Data udostępnienia informacji: 2017-12-07 14:19:56
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Zieliński Data ostatniej zmiany: 2017-12-07 14:19:56
Artykuł był wyświetlony: 1023 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rożental – łącznik pomiędzy zaprojektowaną kanalizacją sanitarną: odcinek 83-84 – punkt 124, na działkach o numerach ewidencyjnych: 373, 124, 96, 102, obręb Rożental, gmina Lubawa, na wniosek Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o. o.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-06 13:42:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Zielińska Data wytworzenia informacji: 2017-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Zielińska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-06 13:42:25
Wprowadził informację do BIP: Natalia Zielińska Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 13:43:33
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Zielińska Data ostatniej zmiany: 2017-12-06 13:43:33
Artykuł był wyświetlony: 238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej eNN (0,4 kV) (YAKXS 4 x 120 SE) oraz szafki pomiarowej, na działkach o numerach ewidencyjnych: 113, 114, 115, obręb Byszwałd, gmina Lubawa, na wniosek Pełnomocnika ENERGA OPERATOR S.A. – Pana Tomasza Kasprowicza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-24 08:59:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Zielińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Zielińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-24 08:59:07
Wprowadził informację do BIP: Natalia Zielińska Data udostępnienia informacji: 2017-11-24 14:16:34
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Zielińska Data ostatniej zmiany: 2017-11-24 14:16:34
Artykuł był wyświetlony: 478 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu