Rejestry - Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy - Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy

Szczegóły informacji

Rejestry

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2009-04-09 13:03:14 Informacja ogłoszona dnia 2009-04-09 13:03:17 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Rejestr uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta
2. Rejestr wniosków i interpelacji radnych.
Dostępne - stanowisko d/s Obsługi Rady Gminy jej Organów i Urzędu
 
3. Rejestr aktów wewnętrznych
4. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
Dostępne - stanowisko d/s Kadrowych i Obsługi Sekretariatu
 
5. Rejestr zamówień publicznych.
Dostępny - stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Pomocowych
 
6. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
7. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
Dostępne - stanowisko ds. Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Architektury
 
8. Rejestr i spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji niearchiwalnej i zlikwidowanych jednostek organizacyjnych. Dostępne - stanowisko d/s Działalności Gospodarczej i Kulturalnej
 
Dane z w/w rejestrów udostępniane są na wniosek w sposób i formie zgodnej z wnioskiem. Ponadto rejestry można przeglądać w Urzędzie Gminy i Gminnym Zespole Oświaty.
 
9. Stały rejestr wyborców - dane z rejestru udostępnia się do wglądu w Urzędzie Gminy lub na wniosek
10. Rejestr skarg i wniosków - skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska /nazwy/ oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Dane z rejestru skarg i wniosków udostępnia się podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

11 Rejestr instytucji kultury

Gmina Lubawa prowadzi rejestr instytucji kultury, dla których jest organizatorem.

Obecnie w rejestrze zarejestrowano:
1.Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
- otwarty dostęp do zawartości rejestru – w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej – na wniosek

Odpis z rejestru instytucji kultury udostępnia się w postaci pełnej lub skróconej.
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Bielicki Marcin Data wytworzenia informacji: 2009-04-09 13:03:14
Osoba, która odpowiada za treść: Pawłowski Jan Data wprowadzenia do BIP 2009-04-09 13:03:14
Wprowadził informację do BIP: Marcin Bielicki Data udostępnienia informacji: 2009-04-09 13:03:17
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Zieliński Data ostatniej zmiany: 2017-09-22 14:32:10
Artykuł był wyświetlony: 6162 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa