Jednostki organizacyjne - Jednostki organizacyjne - Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Jednostki organizacyjne

Szczegóły informacji

Jednostki organizacyjne

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2009-05-04 08:30:35 Informacja ogłoszona dnia 2009-05-04 08:30:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Wg art. 10 wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
W strukturze Gminy występują jednostki organizacyjne
W celu wykonywania swoich zadań Rada Gminy tworzy inne wyspecjalizowane jednostki pozostające w jej strukturze organizacyjnej oraz jednostki prawne wyodrębnione , w tym przedsiębiorstwa i spółki, zawiera umowy z innymi gminami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Pawłowski Data wytworzenia informacji: 2009-05-04 08:30:35
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Pawłowski Data wprowadzenia do BIP 2009-05-04 08:30:35
Wprowadził informację do BIP: Marcin Bielicki Data udostępnienia informacji: 2009-05-04 08:30:40
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Bielicki Data ostatniej zmiany: 2009-05-04 10:32:43
Artykuł był wyświetlony: 9232 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa