Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego... - Informacje i ogłoszenia - Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Informacje i ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-18 07:21:39 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-18 13:49:14 przez Natalia Zielińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.07.2018 r. do 17.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubawa w godzinach od 8oo do 15oo.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubawa o godz. 11oo.
 
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lubawa.
 
Uwagi mogą być wnoszone:
  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ,
  • w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy Lubawa, pok. 25,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Zielińska Data wytworzenia informacji: 2018-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Zielińska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-18 07:21:39
Wprowadził informację do BIP: Natalia Zielińska Data udostępnienia informacji: 2018-07-18 13:49:14
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Zielińska Data ostatniej zmiany: 2018-07-18 13:49:14
Artykuł był wyświetlony: 581 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa