ˆ

Informacje i ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-13 10:19:12 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-13 14:47:11 przez Natalia Zielińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubawa uchwały Nr XXX/182/2017 z dnia 31 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lubawa.
 
Wnioski mogą być wnoszone:
  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ,
  • w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy Lubawa, pok. 25,
w terminie do dnia 10.01.2018 r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Zielińska Data wytworzenia informacji: 2017-12-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Zielińska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-13 10:19:12
Wprowadził informację do BIP: Natalia Zielińska Data udostępnienia informacji: 2017-12-13 14:47:11
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Zielińska Data ostatniej zmiany: 2017-12-13 14:47:11
Artykuł był wyświetlony: 502 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa