ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-03-19 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 357_2018 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2018r w sprawie powołania członków komisji konkursowej 357/2018 Obowiązujący
2 2018-03-19 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 356_2018 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2018r w sprawie powołania członków komisji konkursowej 356/2018 Obowiązujący
3 2018-03-09 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 355/2018 Wójta Gminy Lubawa z dnia 9 marca 2018r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 355/2018 Obowiązujący
4 2018-03-08 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 354_2018 Wójta Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2018r w sprawie powołania członków komisji przetargowej 354/2018 Obowiązujący
5 2018-03-06 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 353_2018 Wójta Gminy Lubawa z dnia 6 marca 2018r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej 353/2018 Obowiązujący
6 2018-03-01 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 352_2018 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 marca 2018r w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku mieszkaniowego 352/2018 Obowiązujący
7 2018-03-01 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 351_2018 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 marca 2018r w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 294/2017 z dnia 7 czerwca 2017r w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku mieszkaniowego 351/2018 Obowiązujący
8 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXIV_210_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 lutego 2018r w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020" Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. XXXIV_210_2018 Obowiązujący
9 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXIV_209_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 lutego 2018r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Grabowo XXXIV_209_2018 Obowiązujący
10 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXIV_208_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 lutego 2018r w sprawie zmiany oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa XXXIV_208_2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa