ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-07 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_339_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie powołania członków komisji konkursowej 339/2017 Obowiązujący
2 2017-12-07 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_338_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie powołania członków komisji konkursowej 338/2017 Obowiązujący
3 2017-12-05 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_337_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 5 grudnia 2017r w sprawie zmian w budżecie 337/2017 Obowiązujący
4 2017-12-05 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_336_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 5 grudnia 2017r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022 336/2017 Obowiązujący
5 2017-12-04 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_335_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 4 grudnia 2017r w sprawie ustalenia wytycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w celu realizacji zadania własnego gminy w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia i zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia - Klubie Seniora w Złotowie 335/2017 Obowiązujący
6 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXI_190_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 listopada 2017r w sprawie planu pracy Rady na 2018 rok XXXI/190/2014 Obowiązujący
7 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXI_189_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 listopada 2017r w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2018 rok XXXI/189/2014 Obowiązujący
8 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXI_188_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 listopada 2017r w sprawie Programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 XXXI/188/2014 Obowiązujący
9 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXI_187_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 listopada 2017r zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XXXI/187/2014 Obowiązujący
10 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXI_186_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 listopada 2017r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XXXI/186/2014 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa