ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-04-20 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_252_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu 252/2017 Obowiązujący
2 2017-04-20 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_251_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej działki Nr 84 położonej w miejscowości Targowisko, który odbędzie się w dniu 24.04.2017r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Lubawa 251/2017 Obowiązujący
3 2017-04-19 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_250_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej 250/2017 Obowiązujący
4 2017-04-19 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_249_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 160/2016 z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 249/2017 Obowiązujący
5 2017-03-29 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_248_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2017r.w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Lubawa 248/2017 Obowiązujący
6 2017-03-24 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_247_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 24 marca 2017 r w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2016 r i przedstawienia Radzie Gminy 247/2017 Obowiązujący
7 2017-03-08 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_246_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2017 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji w latach 2017-2022 projektu "Rodzina na PLUS" w ramach konkursu RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002.16, Oś piorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 246/2017 Obowiązujący
8 2017-03-01 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_245_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej 245/2017 Obowiązujący
9 2017-03-01 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_244_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej 244/2017 Obowiązujący
10 2017-02-14 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_243_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyborów uzupełniających w celu dokonania wyboru sołtysa sołectwa Zielkowo 243/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu