ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVI/157/2017 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XXVI/157/2017 Obowiązujący
2 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVI/156/2017 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Lubawa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji XXVI/156/2017 Obowiązujący
3 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVI/155/2017 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXVI/155/2017 Obowiązujący
4 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVI/154/2017 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022 XXVI/154/2017 Obowiązujący
5 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lubawa z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2016 r. XXVI/153/2017 Obowiązujący
6 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2016 rok XXVI/152/2017 Obowiązujący
7 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXV_151_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu XXV/151/2017 Obowiązujący
8 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXV_150_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe XXV/150/2017 Obowiązujący
9 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXV_149_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2017r w sprawie przystąpienia Gminy Lubawa do realizacji w latach 2017-2022 projektu pn. "Rodzina na PLUS" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 XXV/149/2017 Obowiązujący
10 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXV_148_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2017r zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XXV/148/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu