ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXV_222_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2018r w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubawa XXXV_222_2018 Obowiązujący
2 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXV_221_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2018r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubawa XXXV_221_2018 Obowiązujący
3 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXV_220_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2018r w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Sampławie XXXV_220_2018 Obowiązujący
4 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXV_219_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2018r w sprawie podziału gminy Lubawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XXXV_219_2018 Obowiązujący
5 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXV_218_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2018r w sprawie podziału gminy Lubawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym XXXV_218_2018 Obowiązujący
6 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXV_217_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2018r w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XXXV_217_2018 Obowiązujący
7 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXV_216_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2018r w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XXXV_216_2018 Obowiązujący
8 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXV_215_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2018r w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Lubawa XXXV_215_2018 Obowiązujący
9 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXV_214_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2018r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego XXXV_214_2018 Obowiązujący
10 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXV_213_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2018r w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXXV_213_2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu