ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXI_190_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 listopada 2017r w sprawie planu pracy Rady na 2018 rok XXXI/190/2014 Obowiązujący
2 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXI_189_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 listopada 2017r w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2018 rok XXXI/189/2014 Obowiązujący
3 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXI_188_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 listopada 2017r w sprawie Programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 XXXI/188/2014 Obowiązujący
4 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXI_187_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 listopada 2017r zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XXXI/187/2014 Obowiązujący
5 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXI_186_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 listopada 2017r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XXXI/186/2014 Obowiązujący
6 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXI_185_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 listopada 2017r w sprawie stawek podatku od nieruchomości XXXI/185/2014 Obowiązujący
7 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXI_184_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 listopada 2017r w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXXI/184/2014 Obowiązujący
8 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXI_183_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 listopada 2017r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022 XXXI/183/2017 Obowiązujący
9 2017-10-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXX_182_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa XXX/182/2017 Obowiązujący
10 2017-10-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXX_181_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXX/181/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu