ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-03-24 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_247_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 24 marca 2017 r w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2016 r i przedstawienia Radzie Gminy 247/2017 Obowiązujący
82 2017-03-08 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_246_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2017 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji w latach 2017-2022 projektu "Rodzina na PLUS" w ramach konkursu RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002.16, Oś piorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 246/2017 Obowiązujący
83 2017-03-01 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_245_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej 245/2017 Obowiązujący
84 2017-03-01 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_244_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej 244/2017 Obowiązujący
85 2017-02-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXIV_132_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXIV/132/2017 Obowiązujący
86 2017-02-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXIV_131_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2020 XXIV/131/2017 Obowiązujący
87 2017-02-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXIV_141_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie przystąpienia Gminy Lubawa do realizacji w latach 2017-2021 projektu pn. "Aktywna przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 XXIV/141/2017 Obowiązujący
88 2017-02-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXIV_140_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Lubawa oraz nadania jej statutu XXIV/140/2017 Obowiązujący
89 2017-02-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXIV_139_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób starszych w Gminie Lubawa na lata 2017-2020 XXIV/139/2017 Obowiązujący
90 2017-02-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXIV_138_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa XXIV/138/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu