ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-02-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXIV_133_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego XXIV/133/2017 Obowiązujący
82 2017-02-14 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_243_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyborów uzupełniających w celu dokonania wyboru sołtysa sołectwa Zielkowo 243/2017 Obowiązujący
83 2017-02-13 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_242_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 161/2016 z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 242/2017 Obowiązujący
84 2017-01-31 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_241_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 241/2017 Obowiązujący
85 2017-01-31 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_240_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 31 stycznia 2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022 240/2017 Obowiązujący
86 2017-01-27 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_239_2017 Wójta Gminy Lubawa - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Lubawa w 2017 roku 239/2017 Obowiązujący
87 2017-01-20 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_238_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji w latach 2017-2021 projektu "Aktywna Przyszłość" w ramach konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-004/16, Oś piorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 238/2017 Obowiązujący
88 2017-01-05 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_236_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 5 stycznia 2017r w sprawie powołania członków komisji przetargowej 236/2017 Obowiązujący
89 2017-01-02 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_234_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 02 stycznia 2017r w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy 234/2017 Obowiązujący
90 2017-01-02 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_233_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 02 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 233/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu