ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-04-26 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 363_2018 Wójta Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rożental, który odbędzie się w dniu 7.05.2018r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Lubawa 363/2018 Obowiązujący
72 2018-04-26 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 362_2018 Wójta Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu 362/2018 Obowiązujący
73 2018-04-17 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 361_2018 Wójta Gminy Lubawa z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej 361/2018 Obowiązujący
74 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXV_222_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2018r w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubawa XXXV_222_2018 Obowiązujący
75 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXV_221_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2018r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubawa XXXV_221_2018 Obowiązujący
76 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXV_220_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2018r w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Sampławie XXXV_220_2018 Obowiązujący
77 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXV_219_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2018r w sprawie podziału gminy Lubawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XXXV_219_2018 Obowiązujący
78 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXV_218_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2018r w sprawie podziału gminy Lubawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym XXXV_218_2018 Obowiązujący
79 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXV_217_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2018r w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XXXV_217_2018 Obowiązujący
80 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXV_216_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2018r w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XXXV_216_2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu