ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-06-04 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 384_2018 Wójta Gminy Lubawa z dnia 4 czerwca 2018 r w sprawie ustalenia regulaminu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Lubawa na czas wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny. 384/2018 Obowiązujący
42 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXVI_231_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 maja 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu XXXVI/231/2018 Obowiązujący
43 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXVI_230_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 maja 2018r. w sprawie komunalizacji nieruchomości na terenie gminy Lubawa XXXVI/230/2018 Obowiązujący
44 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXVI_229_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/148/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego XXXVI/229/2018 Obowiązujący
45 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXVI_228_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli XXXVI/228/2018 Obowiązujący
46 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXVI_227_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 maja 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych XXXVI/227/2018 Obowiązujący
47 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXVI_226_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXXVI/226/2018 Obowiązujący
48 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXVI_225_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023 XXXVI/225/2018 Obowiązujący
49 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXVI_224_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 maja 2018r w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lubawa z tytułu z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2017 rok XXZVI/224/2018 Obowiązujący
50 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXVI_223_2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 maja 2018r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2017 rok XXXVI/223/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu