ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1561 2009-10-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXI/182/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy z załącznikiem - Uzasadnienie. XXXI/182/09 Obowiązujący
1562 2009-10-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXI/181/09 w sprawie uchwalenia programu instalacji gminnych urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych na terenie gminy Lubawa z załącznikiem - Program instalacji. XXXI/181/09 Obowiązujący
1563 2009-10-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXI/180/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubawa. XXXI/180/09 Obowiązujący
1564 2009-10-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXI/179/09 w sprawie zmiany uchwały budżetowej. XXXI/179/09 Obowiązujący
1565 2007-03-08 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr V/33/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych będącego podstawą wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubawa. V/33/07 Obowiązujący
1566 2007-03-08 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr V/32/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. V/32/07 Obowiązujący
1567 2007-03-08 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr V/31/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. V/31/07 Obowiązujący
1568 2007-03-08 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr V/29/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko". V/29/07 Obowiązujący
1569 2007-03-08 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr V/28/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych sołectw. V/28/07 Obowiązujący
1570 2007-03-08 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie udzielenia w 2007 roku pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego polegającego na finansowaniu i utrzymaniu w miejscowości Prątnica filii Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej “Słoneczko” w Zalewie. V/27/07 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu