ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1551 2007-03-08 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr V/33/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych będącego podstawą wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubawa. V/33/07 Obowiązujący
1552 2007-03-08 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr V/32/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. V/32/07 Obowiązujący
1553 2007-03-08 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr V/31/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. V/31/07 Obowiązujący
1554 2007-03-08 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr V/29/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko". V/29/07 Obowiązujący
1555 2007-03-08 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr V/28/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych sołectw. V/28/07 Obowiązujący
1556 2007-03-08 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie udzielenia w 2007 roku pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego polegającego na finansowaniu i utrzymaniu w miejscowości Prątnica filii Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej “Słoneczko” w Zalewie. V/27/07 Obowiązujący
1557 2007-03-08 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr V/26/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy. V/26/07 Obowiązujący
1558 2007-02-02 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lubawie. IV/25/07 Obowiązujący
1559 2007-02-02 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr IV/24/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007. IV/24/07 Obowiązujący
1560 2007-02-02 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Lubawa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych. IV/23/07 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu