ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1521 2009-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVII/158/09 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. XXVII/158/09 Obowiązujący
1522 2009-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVII/157/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Targowisko Dolne. XXVII/157/09 Obowiązujący
1523 2009-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVII/156/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kazanice. XXVII/156/09 Obowiązujący
1524 2009-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVII/155/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabowo. XXVII/155/09 Obowiązujący
1525 2009-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVII/154/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wałdyki. XXVII/154/09 Obowiązujący
1526 2009-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVII/153/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Złotowo. XXVII/153/09 Obowiązujący
1527 2009-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVII/152/09 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. XXVII/152/09 Obowiązujący
1528 2009-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVII/151/09 w sprawie zmian w Statucie Gminy Lubawa. XXVII/151/09 Obowiązujący
1529 2009-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVII/150/09 w sprawie zmiany uchwały budżetowej. XXVII/150/09 Obowiązujący
1530 2009-05-29 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 264/09 Wójta Gminy Lubawa w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 roku. 264/09 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu