ˆ

Obwieszczenia Wójta Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Lubawa, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile (wieży o wysokości do 58 m n. p. t.), na działce nr 409/19, obręb Rożental, wszczętego na wniosek Pełnomocnika firmy T-Mobile, Pana Marcina Michalskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-15 12:33:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Zielińska Data wytworzenia informacji: 2017-12-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Zielińska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-15 12:33:03
Wprowadził informację do BIP: Natalia Zielińska Data udostępnienia informacji: 2017-12-15 12:35:10
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Zielińska Data ostatniej zmiany: 2017-12-15 12:35:10
Artykuł był wyświetlony: 56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce dwóch budynków gospodarczych i budowie sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych: 642/2 i 642/1, obręb Byszwałd, gmina Lubawa, na wniosek Gminy Wiejskiej Lubawa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-12 07:22:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Zielińska Data wytworzenia informacji: 2017-12-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Zielińska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-12 07:22:52
Wprowadził informację do BIP: Natalia Zielińska Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 11:19:07
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Zielińska Data ostatniej zmiany: 2017-12-12 11:19:07
Artykuł był wyświetlony: 131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rożental – łącznik pomiędzy zaprojektowaną kanalizacją sanitarną: odcinek 83-84 – punkt 124, na działkach o numerach ewidencyjnych: 373, 124, 96, 102, obręb Rożental, gmina Lubawa, na wniosek Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o. o.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-06 13:42:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Zielińska Data wytworzenia informacji: 2017-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Zielińska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-06 13:42:25
Wprowadził informację do BIP: Natalia Zielińska Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 13:43:33
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Zielińska Data ostatniej zmiany: 2017-12-06 13:43:33
Artykuł był wyświetlony: 235 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej eNN (0,4 kV) (YAKXS 4 x 120 SE) oraz szafki pomiarowej, na działkach o numerach ewidencyjnych: 113, 114, 115, obręb Byszwałd, gmina Lubawa, na wniosek Pełnomocnika ENERGA OPERATOR S.A. – Pana Tomasza Kasprowicza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-24 08:59:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Zielińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Zielińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-24 08:59:07
Wprowadził informację do BIP: Natalia Zielińska Data udostępnienia informacji: 2017-11-24 14:16:34
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Zielińska Data ostatniej zmiany: 2017-11-24 14:16:34
Artykuł był wyświetlony: 475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 187/2, obręb Rakowice, gmina Lubawa, na wniosek inwestora: P4 Sp. z o. o. (reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Matuszewskiego)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-17 12:49:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu decyzją znak Rep. 1078/ZP/17 z dnia 23 października 2017 r. uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Lubawa znak GKIZP.6730.92.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. (dotyczącą ustalenia lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego) i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w każdym stadium postępowania, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki: 8:00-16:00, od wtorku do piątku: 7:00-15:00).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Zielińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Zielińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-17 12:49:16
Wprowadził informację do BIP: Natalia Zielińska Data udostępnienia informacji: 2017-11-17 12:51:50
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Zielińska Data ostatniej zmiany: 2017-11-17 12:51:50
Artykuł był wyświetlony: 622 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Sampława, na działce o numerze ewidencyjnym 127/5, obręb Sampława, gmina Lubawa, na wniosek Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o. o.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-14 08:00:32

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Zielińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Zielińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-14 08:00:32
Wprowadził informację do BIP: Natalia Zielińska Data udostępnienia informacji: 2017-11-14 11:33:02
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Zielińska Data ostatniej zmiany: 2017-11-14 11:33:02
Artykuł był wyświetlony: 671 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile (wieży o wysokości do 58 m n. p. t.), na działce o numerze ewidencyjnym 409/19, obręb Rożental, gmina Lubawa, na wniosek Pełnomocnika firmy T-Mobile, Pana Marcina Michalskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 12:20:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Zielińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Zielińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-07 12:20:27
Wprowadził informację do BIP: Natalia Zielińska Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 13:01:40
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Zielińska Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 13:01:40
Artykuł był wyświetlony: 725 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia (sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o warunkach zabudowy znak GKIZP.6730.113.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na budowie centrum rekreacyjno-edukacyjnego (budynek wielofunkcyjny) wraz z zewnętrznym kompleksem rekreacyjno-wypoczynkowym na terenie otwartym w Fijewie, na części działki nr 49/22, obręb Fijewo, gmina Lubawa, wydanej na wniosek Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-03 13:38:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Zielińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Zielińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-03 13:38:20
Wprowadził informację do BIP: Natalia Zielińska Data udostępnienia informacji: 2017-11-03 13:39:14
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Zielińska Data ostatniej zmiany: 2017-11-03 13:39:14
Artykuł był wyświetlony: 754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia (sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o warunkach zabudowy znak GKIZP.6730.112.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na budowie centrum rehabilitacyjnego w Fijewie, na części działki nr 49/22, obręb Fijewo, gmina Lubawa, wydanej na wniosek Pana Grzegorza Wierzbowskiego – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BIOTERM)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-03 10:55:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Zielińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Zielińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-03 10:55:41
Wprowadził informację do BIP: Natalia Zielińska Data udostępnienia informacji: 2017-11-03 13:17:54
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Zielińska Data ostatniej zmiany: 2017-11-03 13:17:54
Artykuł był wyświetlony: 766 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia (sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o warunkach zabudowy znak GKIZP.6730.111.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na budowie centrum terapeutyczno-psychologiczno-wychowawczego z miejscami noclegowymi w Fijewie, na części działki nr 49/22, obręb Fijewo, gmina Lubawa, wydanej na wniosek Pana Zdzisława Wierzbowskiego – Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-03 10:50:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Zielińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Zielińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-03 10:50:42
Wprowadził informację do BIP: Natalia Zielińska Data udostępnienia informacji: 2017-11-03 13:16:28
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Zielińska Data ostatniej zmiany: 2017-11-03 13:16:28
Artykuł był wyświetlony: 762 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu