Informacje i ogłoszenia - Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Informacje i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-18 07:21:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.07.2018 r. do 17.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubawa w godzinach od 8oo do 15oo.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubawa o godz. 11oo.
 
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lubawa.
 
Uwagi mogą być wnoszone:
  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ,
  • w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy Lubawa, pok. 25,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Zielińska Data wytworzenia informacji: 2018-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Zielińska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-18 07:21:39
Wprowadził informację do BIP: Natalia Zielińska Data udostępnienia informacji: 2018-07-18 13:49:14
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Zielińska Data ostatniej zmiany: 2018-07-18 13:49:14
Artykuł był wyświetlony: 582 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Iławie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-16 16:39:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie Data wytworzenia informacji: 2017-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie Data wprowadzenia do BIP 2017-01-16 16:39:19
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Zieliński Data udostępnienia informacji: 2017-01-16 16:41:22
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Zieliński Data ostatniej zmiany: 2017-01-16 16:41:21
Artykuł był wyświetlony: 4062 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Darmowa Pomoc Prawna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-16 14:20:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie Ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).
 

Informacja Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w sprawie aktualizowania ewidencji ludności i EWiUDO w ostatnich dniach obowiązywania dotychczasowych przepisów.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-06 09:50:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców UW w Olsztynie Data wytworzenia informacji: 2015-02-06 09:50:08
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców UW w Olsztynie Data wprowadzenia do BIP 2015-02-06 09:50:08
Wprowadził informację do BIP: Jan Pawłowski Data udostępnienia informacji: 2015-02-06 09:52:20
Osoba, która zmieniła informację: Jan Pawłowski Data ostatniej zmiany: 2015-02-06 10:52:20
Artykuł był wyświetlony: 7820 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-25 09:39:24

Ważne linki do stron i aktów normatywnych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-01-25 12:34:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ankieta satysfakcji
Szanowni Państwo, w trosce o profesjonalny poziom świadczonych usług prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.

Ankieta składa się z 20 pytań
Ankieta satysfakcji - http://ankieta.nowoczesnysamorzad.eu/index.php?sid=86321
Ważne linki do stron aktów normatywnych.
Strona serwisu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – http://dziennikustaw.gov.pl
Strona serwisu Monitora Polskiego – http://monitorpolski.gov.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Pawłowski Data wytworzenia informacji: 2010-01-25 12:34:24
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Pawłowski Data wprowadzenia do BIP 2010-01-25 12:34:24
Wprowadził informację do BIP: Jan Pawłowski Data udostępnienia informacji: 2010-01-25 12:36:59
Osoba, która zmieniła informację: Jan Pawłowski Data ostatniej zmiany: 2011-02-04 13:11:34
Artykuł był wyświetlony: 14601 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu