Urząd Stanu Cywilnego - Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Urząd Stanu Cywilnego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-04-01 17:11:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. przyjmowanie oświadczeń o: 
    - wstąpieniu w związek małżeński, 
    - braku okoliczności wyłączającej zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, 
    - stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa, 
    - wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, 
    - wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa, 
    - powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, 
    - uznaniu dziecka, 
    - uznaniu dziecka w przypadku grożącego niebezpieczeństwa, 
    - nadaniu dziecku nazwiska męża matki, 
    - wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
2. powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
3. ustanowienie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
4. składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,
5. udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji,
6. przyjmowanie obwieszczeń i ich wywieszanie,
7. wykonywanie innych zadań i czynności wynikających z przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz przepisów „Prawa o Aktach Stanu Cywilnego”,
8. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne),
9. zgłaszanie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,
10. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
11. rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
12. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
13. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
14. orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Bach Henryk Data wytworzenia informacji: 2009-04-01 17:11:16
Osoba, która odpowiada za treść: Przykłota Krystyna Data wprowadzenia do BIP 2009-04-01 17:11:16
Wprowadził informację do BIP: Marcin Bielicki Data udostępnienia informacji: 2009-04-01 17:11:20
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Bielicki Data ostatniej zmiany: 2009-04-01 19:11:58
Artykuł był wyświetlony: 3684 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu